Pasja Gdańska

„PASJA GDAŃSKA” GEORGA PHILIPPA TELEMANNA
POWRÓT ZAGINIONEJ MUZYCZNEJ TRADYCJI
Koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego
sobota, 30 kwietnia 2011 godz 20:00

Kościół św. Mikołaja w Gdańsku

ul. Świętojańska 72

wstęp wolny

Pasja Gdańska wraca do Gdańska

Odnaleziony utwór G. Ph. Telemanna napisany w XVIII w. dla  kościoła św. Jana, po 257 latach zostanie ponownie wykonany w Gdańsku.
Pasji wg św. Mateusza (1754) TWV 5:53 wysłuchamy 30.04.2011 o godzinie 20.00 w kościele św. Mikołaja w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, Chóru Męskiego Wydz.IV Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz orkiestry barokowej  “Silva Rerum”  pod batutą Michała Kozorysa. Współorganizatorami koncertu są Konsulat Generalny Republiki Niemiec w Gdańsku oraz Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku.

Georg Philipp Telemann (1681-1767), znakomity niemiecki kompozytor ery  baroku (był wówczas  znany lepiej od wspołczesnego sobie J.S. Bacha), przez 43 lata pełnił w Hamburgu funkcję miejskiego kantora. Do jego obowiązków należało m.in. tworzenie co roku pasji oratoryjnej opartej na tekście jednej z czterech Ewangelii. Pasja była następnie wykonywana podczas Wielkiego Tygodnia w hamburskich kościołach. Do dziś zachowało się ponad 20 powstałych w tym cyklu utworów Telemanna.

Jednym z nich jest Pasja wg św. Mateusza (1754) TWV 5:53, znana jako Danziger Passion. Kompozycja, wykonana po raz pierwszy w 1754 roku w gdańskim kościele św. Jana pod batutą Christiana Weinholza, stanowi  wyjątkową pozycję w dorobku hamburskiego kantora. Jest to jego jedyny zachowany utwór liturgiczny przeznaczony do wykonania poza Hamburgiem. Pasja Mateuszowa (1754) jest niezwykła również ze względu na swą formę – stanowi ona bowiem odzwierciedlenie specyficznej dla Gdańska tradycji muzyki sakralnej, kultywowanej w naszym mieście od połowy XVIII wieku. Do tekstu Ewangelii Mateuszowej dołączone tu zostały 34 protestanckie chorały, śpiewane przez zgromadzonych w świątyni wiernych. W Johanniskirche tego rodzaju tradycje wykonawcze sięgają 1666 roku.

Pasja Gdańska do niedawna pozostawała nieznana, ponieważ partytura utworu zaginęła. Jednak na początku lat 80. XX w. w Weimarze dokonano sensacyjnego odkrycia: odnaleziono tam dokumenty zidentyfikowane jako zaginione dzieło G. Ph. Telemanna, po czym utwór został opracowany do koncertowego wykonania przez Telemann Archiv w Magdeburgu.
30 kwietnia – naszemu miastu po 257 latach przywrócona zostanie kolejna część jego wielkiej, wielowiekowej tradycji.Całość projektu koordynuje oraz  koncert poprowadzi Michał Kozorys – asytent dyrygenta Akademickiego Chóru UG oraz asystent na wydziale dyrygentury Akademii Muzycznej, uczeń profesora Marcina Tomczaka.

Georg Philipp TELEMANN

Pasja Gdańska
Matthäuspassion 1754
Danziger Passion
TVWV 5:39

Sobota, 30 kwietnia 2011, godz. 20.00

Kościół św. Mikołaja w Gdańsku, ul. Świętojańska 72

Dyrygent – Michał Kozorys
———————————————————————-
Wykonawcy

Ewangelista         Janusz Bazylewicz, tenor
Jezus                 Krzysztof Bobrzecki, bas

Judasz             Anna Olszak
Piotr, Piłat             Mateusz Kołos
2 fałszywi świadkowie     Mateusz Kołos, Maciej Jarczyński
Kaifasz             Tomasz Stępień
2 Dziewki             Urszula Grzelak, Anna Olszak
Żona Piłata             Urszula Grzelak

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
Chór Męski Wydziału IV Akademii Muzycznej w Gdańsku

Kameralna Orkiestra Barokowa SILVA RERUM

Maja Mirocha     flet traverso
Elin Olstorpe     flet traverso
Danuta Zawada     skrzypce barokowe
Madoka Nakamaru     skrzypce barokowe
Joanna Kostylew     altówka barokowa
Agnieszka Oszańca     wiolonczela barokowa
Marco Lo Cicero     kontrabas
Małgorzata Skotnicka     pozytyw