POETYKA ANOMALII CIELESNEJ

Interdyscypilnarna sesja naukowa studentów i doktorantów

26 – 28 maj 2003 r.

 

POETYKA ANOMALII CIELESNEJ.
CIAŁO ZDEFORMOWANE W TEKŚCIE I W OBRAZIE

GDAŃSK 26 – 28 maja 2003 r.

Wydział Gmachu Filologiczno-Historycznego
Ul. Wita Stwosza 57 Sala-Aula 037