Polecamy: Akademia Filmu Dokumentalnego 2016/2017 na UG

Ogólnouniwersytecki fakultatywny przedmiot Akademia Filmu Dokumentalnego
Edukacja oparta na filmach dokumentalnych

W roku akademickim 2016/2017 n na Wydziale Filologicznym po raz kolejny zostanie otwarty dla studentów, doktorantów wszystkich kierunków oraz wolnych słuchaczy spoza UG nowatorski przedmiot filmoznawczy: Akademia Filmu Dokumentalnego. Na program zajęć składają się najwybitniejsze i najżywiej dyskutowane w ostatnich latach filmy dokumentalne połączone z wykładem i dyskusją z udziałem wykładowców uniwersyteckich, a także zaproszonych gości specjalnych. – Nagradzany obecnie na światowych festiwalach film dokumentalny nie tylko wyraźnie zyskuje na popularności, ale w świadomości wielu widzów pozostaje bardziej wiarygodnym i niezależnym niż film fabularny sposobem mówienia o rzeczywistości, stając się tym samym światowym fenomenem kulturowym.
Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu AKADEMIA DOKUMENTALNA przewidziane są spotkania z wieloma ciekawymi twórcami filmowymi oraz specjalistami poruszanej w filmie tematyki. Zajęcia poprowadzi Marcin Borchardt. Trzygodzinne zajęcia połączone z projekcją filmu będą odbywać na Wydziale Filologicznym UG, we wtorki w auli 1.43 o godz. 16:45. Studenci uzyskają za nie 2 punkty ECTS oraz zaliczenie PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO I PRZEDMIOTU WYDZIAŁOWEGO, doktoranci – zaliczenie obowiązkowego WYKŁADU MONOGRAFICZNEGO oraz możliwość odrobienia GODZIN DYDAKTYCZNYCH.

Celem Akademii Filmu Dokumentalnego jest rozbudzenie i ukierunkowanie zainteresowania filmami dokumentalnymi, a przede wszystkim udostępnienie studentom odpowiednich narzędzi do ich krytycznej analizy i świadomego wykorzystywania w pracy naukowej i zawodowej. Studenci różnych kierunków mają również szanse na poszerzenie horyzontów o tematy niezwiązane z ich studiami, co jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie specjalizacji, która wyraźnie ogranicza wszechstronny rozwój osobisty.
Program został w całości oparty na filmach dokumentalnych, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych programów edukacji filmowej. Filmy pokazywane w ramach akademii pochodzą z MILLENNIUM DOCS AGAINST GAVITY FF (wcześniej PLANETE+ DOC FF), jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, zdobywcy prestiżowej nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii: najważniejsze międzynarodowe wydarzenie filmowe w Polsce. Tylko w 2016 w warszawskiej Kinotece imprezę odwiedziło ponad 40000 widzów, co plasuje festiwal na 3. miejscu pod względem popularności wśród europejskich festiwali filmów dokumentalnych. Od roku 2016 do miast festiwalu: Warszawy, Wrocławia i Bydgoszczy dołączyło Trójmiasto – Gdyńskie Centrum Filmowe.

Akademia ma być w założeniu rodzajem twórczej i efektywnej edukacji filmowej, silnie powiązanej ze zmieniającą się szybko rzeczywistością. Specjalnie wyselekcjonowane filmy, uzupełnione o festiwalowe nowości, zaskakujące zarówno formą artystyczną, jak i użytym w nich językiem filmowym, mają w założeniu nie tylko dostarczyć uczestnikom wiedzy, ale także umożliwić im poznanie ciekawych, często nieznanych, obszarów i zagadnień współczesnego świata.

Studenci Wydziału Filologicznego będą mogli zapisać się na zajęcia w portalu studenta od 3 do 25 października lub u Przemysława Rydzewskiego pod adresem e-mail: przemek@againstgravity.pl

Zapisy dla studentów innych Wydziałów u Przemysława Rydzewskiego pod adresem e-mail: przemek@againstgravity.pl. Należy podać imię, nazwisko, a w tytule Akademia Dokumentalna UG. Przedmiot posiada 2 punkty ECTS.

Karnet na projekcje filmowe dla studentów Wydziału Filologicznego i Neofilologicznego kosztuje 110 zł za semestr (studenci pozostałych Wydziałów – 150 zł) O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZREALIZOWANYCH WPŁAT.

Zajęcia rozpoczynają się 18 października.

Wszelkie szczegóły na: http://akademiadokumentalna.pl/szkoly-wyzsze/ug/