Projekt „Cyrkolika” – Kreatywni cyrkiem dobiegł końca

Projekt był realizowany ze środków
Programu „Młodzież w działaniu”

Przez siedem miesięcy Żonglernia UG działająca przy Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator” prowadziła warsztaty kuglarskie w Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Caritas. Wychowankowie Caritas mieli okazję uczyć się różnych form żonglerki, ekwilibrystyki, elementów akrobatyki, tańca współczesnego i breakdance, chodzenia na szczudłach, pantomimy i dramy. Na zakończenie projektu uczestnicy przygotowali spektakl inspirowany historią Piotrusia Pana zawierający elementy dziedzin poznawanych podczas trwania projektu.

Projekt był realizowany ze środków Programu „Młodzież w działaniu”