PROMOCJA KASZUBSKIEGO PRZEKŁADU ŚLUBU WITOLDA GOMBROWICZA

14 grudnia 2011 r., godz. 13:00

Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG (ul Wita Stwosza 55, Gdańsk)Zapraszamy na spotkanie promocyjne poświęcone niecodziennemu wydawnictwu – pierwszemu przekładowi „Ślubu” Witolda Gombrowicza na język kaszubski. Arcydramat autora „Ferdydurke” jest jednym z pierwszych dzieł polskiej literatury współczesnej, które doczekało się swej kaszubskojęzycznej wersji – ale na pewno nie ostatnim. Grudniowa impreza będzie okazją do rozmowy z twórcami „Zdënku”, a także teatrologami i znawcami twórczości Gombrowicza.

W spotkaniu prowadzonym przez dr Małgorzatę Klinkosz (Instytut Filologii Polskiej UG) wezmą udział twórcy kaszubskojęzycznego przekładu „Ślubu”, Hanna Makurat (tłumaczka) oraz prof. dr hab. Jerzy Treder, opiekun naukowy i kaszubista, a także teatrolog, prof. dr hab. Jan Ciechowicz. Fragmenty dramatu zostaną zaprezentowane w dwóch wersjach językowych. O oprawę muzyczną zadbają muzycy Zespołu Pieśni i Tańca „Jantar” UG.

„Zdënk” ukazał się nakładem Gdańskiego Towarzystwa Promocji Kultury Akademickiej i dofinansowany ze środków ACK UG „Alternator” oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cały nakład (1000 egzemplarzy) będzie dystrybuowany bezpłatnie wśród kaszubskich instytucji kulturalnych i prywatnych czytelników. Podczas spotkania promocyjnego na Wydziale Filologicznym wszyscy zainteresowani otrzymają własny egzemplarz książki.