Promocja książki Edwarda Kajdańskiego

Promocja nowej książki Edwarda Kajdańskiego i spotkanie założycielskie Międzywydziałowego Koła Naukowego Studiów Azji Wschodniej

 

Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego (http://csaw.ug.edu.pl) zaprasza na spotkanie z Edwardem Kajdańskim – urodzonym w 1925 r. w Harbinie w Chinach polskim pisarzem, dziennikarzem i dyplomatą, połączone z promocją jego nowej książki pt. „Medycyna chińska dla każdego”, które odbędzie się 8.11.2011 o godz. 15:00 w Audytorium B Wydziału Prawa i Administracji UG oraz na spotkanie założycielskie Międzywydziałowego Koła Naukowego Studiów Azji Wschodniej, tego samego dnia o godz. 17:00 na Wydziale Prawa i Administracji UG, w sali 2026. Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych problematyką Azji Wschodniej, chętnych do tworzenia nowego, międzywydziałowego koła naukowego działającego przy CSAW UG.