Przegląd filmowy „Zatrzymać FAME!”

wtorek 28 marca 2006
godz. 18.00
Wydział Filologiczno-Historyczny UG aula 037

 

Pokazane zostaną produkcje młodych niezależnych twórców m.in.:

„Wizje” – Zambari i Dorota Uhlenberg
„Rejs FAMY” – Zambari
„Lodziarz” – Grupa Inicjatyw Twórczych SAMOWAR
Reportaż Marzeny Klimowicz i Szymona Kołodziejczyka „FAMA Gdynia 2005”
Reportaż Krzysztofa Haicha z TVP zrealizowany na FAMIE 2005 w Świnoujściu

Wszystkie z nich były inspirowane Festiwalem Artystycznym Młodzieży Akademickiej FAMA. Powstały podczas jego trwania lub z myślą o tym międzypokoleniowym i interdyscyplinarnym wydarzeniem kulturalnym, które co roku ma swój finał latem w Świnoujściu.

Wprowadzenie do tematu – Karina Rompa, zajmująca się przyjmowaniem artystów, prezentujących się podczas dni festiwalowych.
Czym jest Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA?
Od 1966 roku FAMA ściąga do Świnoujścia studentów z całej Polski, gotowych prezentować swoje artystyczne wizje. Mówi się, że na FAME przyjeżdża się latem na „trzeci semestr”. Jest on jednym z najbardziej twórczych wydarzeń w Polsce, budującym więzi pokoleniowe i środowiskowe. Oprócz młodych twórców przyjeżdżają pedagodzy, profesorowie i autorytety sztuki. FAMA niesie dwa ściśle ze sobą związane nurty: warsztatowy i prezentacyjny. Zasadą stało się powierzanie odpowiedzialności merytorycznej za poszczególne pracownie wybitnym fachowcom. Udział w części warsztatowej to prezentacja przygotowanych wcześniej produkcji artystycznych i doskonalenia ich pod okiem ekspertów. Wśród laureatów FAMY z lat ubiegłych widnieją takie nazwiska jak: Maryla Rodowicz, Magda Umer, Marek Grechuta, Andrzej Mleczko, Henryk Sawka, Renata Przemyk, Adam Nowak z zespołem Raz Dwa Trzy, Nocna Zmiana Bluesa, zespół T-Love, Akademia Ruchu z Warszawy, Teatr STU z Krakowa, Pantomima Szczecińska, kabarety Salon Niezależnych, Elita, Koń Polski, kabaret Potem.

FAMA od początku i zawsze organizowana była przez Zrzeszenie Studentów Polskich. W trójmieście ZSP reprezentowane jest przez tutejszą Radę Okręgową. Więcej informacji na temat Zrzeszenia na stronie www.zsp.gda.pl.

Przegląd filmów „Zatrzymać FAME” organizowany jest we współpracy z Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego.

Bliższe informacje:
Agnieszka Kminikowska – PR
tel. 0 661 360 163
e-mail: pr-ack@ug.gda.pl

 

Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej
FAMA

MŁODZI ARTYŚCI POSZUKIWANI

W lipcu 2006 r. w Świnoujściu odbędzie się już 36. FAMA. Jak co roku i tym razem ogólnopolski Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej poprzedzać będą Przeglądy Regionalne. Tegoroczne eliminacje Województwa Pomorskiego odbędą się w dniach 19-21 kwietnia w Gdyni. Zwycięscy pojadą na dwutygodniowy finał do Świnoujścia.

W Przeglądzie Regionalnym mogą brać udział studenci, osoby związane ze studenckim ruchem artystycznym, młodzi twórcy reprezentujący różnorodne rodzaje aktywności artystycznej – także osoby, które same poszukują swojego miejsca w artystycznym świecie, tworząc coś nowego i jeszcze nie prezentowanego.

Zgłoszenia do końca marca przyjmuje Karina Rompa pod adresem mailowym: fama.gdynia@wp.pl lub numerem telefonu: 0-691-85-85-90.
Informacje dostępne są też na stronie internetowej www.fama.gdynia.pl.

Uczestnicy zgłaszający chęć udziału w poszczególnych kategoriach konkursowych powinni przygotować do prezentacji:

Piosenka (utwory słowno-muzyczne bez względu na gatunek muzyczny): trzy utwory, z których dwa zaprezentują podczas Przeglądu Regionalnego, trzeci na życzenie Jury;
Kabaret – dwa programy (skecze, etiudy, inne), z których przedstawiają jeden, a drugi na życzenie Jury;
Teatr – prezentacja fragmentu przedstawienia, etiud teatralnych, monodramów, recytacji, pantomimy, tańca, gimnastyki artystycznej, performance itd.
Plastyka – prace w dowolnej technice do wglądu Jury w dniu przeglądu dostarczone własnym transportem lub ich reprodukcje (prace plastyczne; rzeźba; grafika komputerowa; scenografia; pokazy mody, fryzury, makijażu; fotografii itp.)
Jazz – prezentacja sceniczna (lub demo CD wraz z opisem osiągnięć – w przypadku solistów, którzy nie są w stanie samodzielnie zaprezentować się w czasie przeglądu). Dotyczy nie tylko jazzu, ale i innych gatunków/form muzycznych (np. DJ miksujący muzykę, instrumentalna „muzyka źródeł” itp.)
Dziennikarstwo – prezentacja dotychczasowych publikacji w dowolnej formie (np. multimedialnej): teksty prasowe, audycje radiowe, reportaże, witryny internetowe itp. dostarczona organizatorów przeglądu do dnia, w którym odbywa się przegląd.
Projekty filmowo-telewizyjne – prezentacja dotychczasowych prac, scenariusza, fotografii, opisu projektu itp. w dowolnej formie (np. mulimedialnej)
Projekty multimedialne

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie Regionalnym, który odbędzie się w kwietniu w klubach Pokład, Jazz Cafe Scena i Mandragora w Gdyni, jest dostarczenie Organizatorom: materiału demo, tekstów prezentowanych piosenek w maszynopisie z podaniem autora tekstu i muzyki, scenariuszy prezentacji kabaretowych, teatralnych bądź innych scenicznych, telewizyjnych, filmowych czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, według wzoru dostępnego drogą e-mailową.

Organizatorem FAMY jest Zrzeszenie Studentów Polskich.