PRZESŁUCHA DO AKADEMICKIEGO CHÓRU UG

PRZESŁUCHA DO AKADEMICKIEGO CHÓRU UG

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego został powołany przez władze uczelni w 1971 roku. Obecnie działa w ramach Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego. Za swoje dokonania artystyczne zespół został wyróżniony: medalem wojewody pomorskiego „Sint Sua Premia Laudi”, „Gryfem Pomorskim” przyznanym prze Marszałka województwa Pomorskiego, nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska oraz złotą odznaką honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

W ciągu 40 lat działalności w pracach zespołu udział brali min: Piotr Kusiewicz, Piotr Kubowicz, Ewa Marciniec, Jerzy Mechliński, Agnieszka Tomaszewska. Chór występował pod dyrekcją min. Ennio Moricone, Jeana Michela Jarre’a,  Krzysztofa Pendereckiego, Jerzego Maksymiuka, Rafała Delekty, Michała Nesterowicza, Kaia Bumanna; współpracował z takimi zespołami jak Sinfonia Varsovia, orkiestra Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, orkiestrą Państwowej Opery Bałtyckiej.

KONTAKT:

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 58, pok.109
80-952 Gdańsk
Telefon : +48 58/523 24 50
Tel/Fax: +48 58/523 23 00
E-mail: chor@ug.gda.pl

Prezes Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego – Piotr Schroeder
E-mail: chor@ug.gda.pl