PRZESŁUCHANIA DO AKADEMICKIEGO CHÓRU UG

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego został powołany przez władze uczelni w 1971 roku. Obecnie działa w ramach Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego. Za swoje dokonania artystyczne zespół został wyróżniony: medalem wojewody pomorskiego “Sint Sua Premia Laudi”, “Gryfem Pomorskim” przyznanym prze Marszałka województwa Pomorskiego, nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska oraz złotą odznaką honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

W ciągu 40 lat działalności w pracach zespołu udział brali min: Piotr Kusiewicz, Piotr Kubowicz, Ewa Marciniec, Jerzy Mechliński, Agnieszka Tomaszewska. Chór występował pod dyrekcją min. Ennio Moricone, Jeana Michela Jarre’a,  Krzysztofa Pendereckiego, Jerzego Maksymiuka, Rafała Delekty, Michała Nesterowicza, Kaia Bumanna; współpracował z takimi zespołami jak Sinfonia Varsovia, orkiestra Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, orkiestrą Państwowej Opery Bałtyckiej.