Rewizyta. Kino Krzysztofa Zanussiego. Retrospektywa i spotkanie z reżyserem

21 – 24 października 2010 (czwartek – niedziela)

Re-Wizyta. Kino Krzysztofa Zanussiego to retrospektywa wybranych filmów jednego z największych i najważniejszych autorów kina polskiego. Pokazom filmowym, które mają się odbywać przez cztery dni, towarzyszyć będą prelekcje znawców i miłośników kina polskiego (Krzysztof Kornacki – filmoznawca Uniwersytetu Gdańskiego, Grażyna Świętochowska – redaktor naczelna interdyscyplinarnego periodyku „Panoptikum”).
Każdego dnia pokazane zostaną różne filmy Zanussiego – najpierw Struktura kryształu i Iluminacja (początkowy okres twórczości); drugiego dnia widzowie zobaczą dzieła z największymi kreacjami zmarłego niedawno aktora Zbigniewa Zapasiewicza – Barwy ochronne i Persona non grata; kolejny dzień poświęcony będzie tematyce śmierci obecnej w filmach Zanussiego – stąd pokazy filmów Dotknięcie ręki i Życia jako śmiertelnej choroby przenoszonej drogą płciową. Trzeciego dnia odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący kina Krzysztofa Zanussiego, jego interpretacji, recepcji w Polsce i na świecie. Do rozmowy zostaną zaproszeni specjaliści z całej Polski (między innymi  Mariola Marczak, Sławomir Bobowski).
Ostatniego dnia zostaną zaprezentowane dwa najnowsze filmy uznanego autora – Serce na dłoni i Rewizyta – a także odbędzie się otwarte spotkanie z samym mistrzem, na którym będzie można bliżej poznać i porozmawiać z bohaterem retrospektywy.
Oprócz filmów i dyskusji, na holu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego otwarta zostanie wystawa plakatów filmowych z różnych okresów twórczości Krzysztofa Zanussiego (od Struktury kryształu aż po Rewizytę).

Szczegółowy program :

czwartek 21 października 2010

Godz. 17:00
Prelekcja –  mgr Grażyna Świętochowska (UG)
Pokaz filmów :
Struktura kryształu (1969) 74 min. // Iluminacja (1972) 87 min.

Otwarcie wystawy plakatów filmowych Rewizyta. Kino Krzysztofa Zanussiego (do 4 listopada)

piątek 22 października  2010

Godz. 17:00
Prelekcja – dr Andrzej C. Leszczyński (UG)
Pokaz filmów :
Dotknięcie ręki (1992) 92 min. // Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową (2000) 99min.

sobota 23 października  2010

Godz. 16:00
Pokaz filmu Barwy ochronne (1976) 96 min.

Godz. 18:00
Panel dyskusyjny: moderator – dr Krzysztof Kornacki (Uniwersytet Gdański); dr hab. Sławomir Bobowski (Uniwersytet Wrocławski) dr Mariola Marczak  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); mgr Grażyna Świętochowska (Uniwersytet Gdański); dr Andrzej C.  Leszczyński (UG)

Godz. 20:00
Pokaz filmu Persona non grata (2005) 117 min.

niedziela 24  października 2010

Godz. 16:00
Pokaz filmu Serce na dłoni (2008) 96 min.

Godz. 18:00
Spotkanie z Krzysztofem Zanussim

Godz. 20:15
Pokaz filmu Rewizyta (2009) 96 min.

18 – 25 października 2010
Wystawa plakatów filmowych Rewizyta. Kino Krzysztofa Zanussiego  // Hol Wydziału Filologicznego UG

Organizatorzy:
Dyskusyjny Klub Filmowy „Miłość Blondynki”
Akademickie Centrum Kultury UG ALTERNATOR
Koło Filmoznawców UG

Patronat honorowy:

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Bernard Lammek

Patronat medialny:
Portal Trójmiasto.pl // Radio Gdańsk // Gdańsk 2010 ESK Kandytat // Portal filmowy Stopklata.pl // Gdyński Kwartalnik  Artystyczny Bliza

KARNETY:
2 FILMY 10 zł  // 4 FILMY 15 zł //całość  30 zł
(sprzedaż karnetów pół godziny przed seansem)