RELIGIJNOŚĆ CZESŁAWA MIŁOSZA

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

23-24 października 2014

Uniwersytet Gdański

Wydział Filologiczny

Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

 

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek 23 X 2014r.

9.00-9.30 Rejestracja uczestników w holu Wydziału Filologicznego

9.45-10.00 Otwarcie obrad i przywitanie uczestników konferencji , sala 1.48

 

Obrady plenarne, godz. 10.00-11.15

Przewodniczy: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska

10.00-10.20 prof. dr hab. Stefan Chwin, Uniwersytet Gdański, Darwinizm

w twórczości Miłosza i Szymborskiej

10.20-10.40 dr hab. Tomasz Garbol, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Liturgia

Efraima – „gnoza” jako odpowiedź na upadek religii?

10.40-11.00 prof. UAM, dr hab. Agnieszka Rydz, UAM w Poznaniu, Czesław Miłosz

w poszukiwaniu sensu

11.00-11.15 Dyskusja

11.15-11.40 Przerwa kawowa – (Wydział Filologiczny)

Obrady plenarne, godz. 11.40-13.30, sala 1.45

Przewodniczy: dr hab. Tomasz Garbol

11.40-12.00 prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, Uniwersytet Gdański,  Heretyckie inspiracje myśli religijnej Czesława Miłosza

12.00-12.20 prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski, Uniwersytet Gdański, Czesława Miłosza kłopoty z Chrystusem

12.20-12.40 prof. dr hab. Lidia Wiśniewska, UKW Bydgoszcz Dwumityczna konstytucja (twórczości) Miłosza („Dolina Issy” i „Rodzinna Europa”)

12.40-13.00 prof. dr hab. Zofia Zarębianka, Uniwersytet Jagielloński, Ślady biblijne w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza

13.00-13.30 Dyskusja

13.30-14.15 Przerwa obiadowa (Wydział Filologiczny)

14.15-16.15 obrady, sekcja 1, sala Rady Wydziału 1.48

Przewodniczy: prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk

14.15-14.35 dr hab. Tomasz Tomasik, Akademia Pomorska w Słupsku, Lekcja katolicyzmu. Poglądy religijne Miłosza w świetle Historii Kościoła katolickiego ks. Romana Archutowskiego

14.35-14.55 mgr Anna Radzewicz-Bork, Uniwersytet Gdański, Religijne wtajemniczenia Tomasza

14.55-15.15 mgr Krzysztof Kunisz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Przestrzeń, ciało, kierunek. Czesława Miłosza koncepcja erozji wyobraźni religijnej

15.15-15.35 dr Jan Miklas-Frankowski , Uniwersytet Gdański, Kosmatość bobra i zmarszczki dłoni.Biohistoriozofia Traktatu poetyckiego (1957) Czesława Miłosza

15.35-15.55 Jakub Orzeszek, Uniwersytet Gdański, Świadomość patologiczna. O manicheizmie Miłosza i melancholii Schulza

15.55-16.15 Dyskusja

14.15-16.15 obrady, sekcja 2, sala 1.45 Przewodniczy: prof. ATH, dr hab. Marek Bernacki

14.15-14.35 prof. Z.W. Wolkowski, Sorbonne Universites, Czy Czesław spłacił dług wobec Oskara?

14.35-14.55 Natalia Popowicz,Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Moskwa Христианские мотивы в творчестве Ч. Милоша и И. Бродского

14.55-15.15 mgr Magdalena Stola, Uniwersytet Gdański, Oskar Miłosz jako duchowy przewodnik Czesława Miłosza

15.15-15.35 dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec, Uniwersytet Łódzki, Kryptokatolik w dialogu z trapistą. Miłosz i Merton

15.35-15.55 mgr Karina Jarzyńska, Uniwersytet Jagielloński, Twórczość Czesława Miłosza wobec „modernistycznej religii sztuki” ‒ zerwanie, kontynuacja czy alternatywa?

15.55-16.15 Dyskusja

16.15-16.40 Przerwa kawowa – (Wydział Filologiczny)

16.40-18.10 Dyskusja panelowa, sala Rady Wydziału 1.48 Dyskusja panelowa na zaproszenie Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego

im. Adama Mickiewicza. Prezentacja książki prof. dr hab. Zofii Zarębianki, Wtajemniczenia (w) Miłosza.

Przewodniczy: dr hab. Artur Żywiołek Paneliści: prof. ATH, dr hab. Marek Bernacki, dr Natalia Sydiaczenko,

dr hab. Tomasz Garbol

18.15 Zbiórka uczestników konferencji – przed budynkiem Wydziału Filologicznego

19.00 Uroczysta kolacja w Villi Baltica w Sopocie przy ul. Emilii Plater 1

 

Piątek 24 X 2014r.

Obrady plenarne, godz. 9.30-11.10, sala 1.48 Przewodniczy: prof. dr hab. Lidia Wiśniewska

9.30-9.50 prof. dr hab. Maria Kalinowska, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Mickiewicz jako pisarz religijny w poetyckiej refleksji późnego Miłosza

9.50-10.10 prof. dr hab. Anna Szóstak, Uniwersytet Zielonogórski, Metafizyczność zła w aspekcie problematyki mitu eschatologicznego w późnej poezji Czesława Miłosza

10.10-10.30 prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański, Egzorcyzmy i epifanie Miłosza

10.30-10.50 dr hab. Bogusław Grodzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Czym jest Miłoszowskie „TO” – o ciemnych epifaniach w poezji Czesława Miłosza

10.50-11.10 Dyskusja

11.10-11.30 Przerwa kawowa – (Wydział Filologiczny)

 

Obrady plenarne, godz. 11.30-13.30, sala 1.47

Przewodniczy: prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski

11.30-11.50 dr Ewa Kołodziejczyk, Uniwersytet Łódzki, Dantejskie tło Traktatu moralnego

11.50-12.10 dr hab. Artur Żywiołek, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Zdziechowski i Brzozowski Miłosza. Przyczynek do dziejów modernizmu katolickiego w Polsce

12.10-12.30 dr hab. Joanna Dembińska-Pawelec, Uniwersytet Śląski, Medytacje kabalisty. Wpływ Oskara Miłosza na religijność Czesława Miłosza

12.30-12.50 prof. dr hab. Swietłana Musijenko, Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie, Miłosz i Rosja

12.50-13.10 dr Andrzej Franaszek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Anioły Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza

13.10-13.30 Dyskusja

13.30-14.15 Przerwa obiadowa (Wydział Filologiczny)

14.15-16.35 obrady, sekcja 1, sala Rady Wydziału 1.48 Przewodniczy: dr Ewa Kołodziejczyk, Uniwersytet Łódzki,

14.15-14.35 dr Anna Małyszkiewicz-Henríquez , Uniwersytet La Sapienza Rzym, Krytyk „nowej wiary”. Recepcja Miłosza w latach pięćdziesiątych we Włoszech

14.35-14.55 Oksana Oryniak, Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukryty «Lechita» albo dziedzictwo Norwida w Miłoszowskim konflikcie natury

14.55-15.15 mgr Magdalena Bauchrowicz-Kłodzińska, UMK w Toruniu, Myśl, która rodzi zatrute owoce. O stosunku Czesława Miłosza do protestantyzmu w świetle Legend nowoczesności

15.15-15.35 mgr Marta Dąbrowska, UMK w Toruniu, Potrzeba przestrzeni zhierarchizowanej. Miłosz wobec zagadnień spacjalnych

15.35-15.55 mgr Maria Szoska, Uniwersytet Gdański, Konwicki czyta Miłosza. Symbolika religijna w Dolinie Issy

15.55-16.15 Anna Stanisz, Uniwersytet Jagielloński, Pycha rozumu i potrzeba wiary w nowoczesnym świecie „odczarowanym” vs. krytyka religii i jej niezrozumiałość.

 

Miłoszowskie zmagania w poszukiwaniu wiary

16.15-16.35 Dyskusja

14.15-16.35 obrady sekcja 2, sala 1.47

Przewodniczy: prof. dr hab. Zofia Zarębianka

14.15-14.35 prof. ATH, dr hab. Marek Bernacki, Akademia TechnicznoHumanistyczna w Bielsku-Białej, Motyw Chrystusa w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza

14.35-14.55 prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki, Uniwersytet Gdański, W aurze chrześcijańskiej refleksji poety u kresu życia. Antyrytualizm i tajemnica „Drugiej Przestrzeni” (2002) Czesława Miłosza

14.55-15.15 mgr Michał Woźniak , Uniwersytet Gdański, Epifanie w późnej twórczości Czesława Miłosza

15.15-15.35 M. Phil. Timothy Williams, Columbia University, Contrary-Wise: Milosz and Negation

15.35-15.55 dr Natalia Sydiaczenko, Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Religijność Czesława Miłosza w ujęciu Zofii Zarębianki

15.55-16.15 dr Zbigniew Mańkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,Miłosz i zsekularyzowana wyobraźnia

16.15-16.35 Dyskusja

16.40-17.00 Zakończenie konferencji