Sąsiedzi – wystawa fotograficzna

Sąsiedztwo to pewien rodzaj bliskości, egzystencji we wspólnej przestrzeni, wzajemnego poszanowania i wspierania w sytuacjach życia codziennego. Autor ukazuje zagadnienie sąsiedztwa na przykładzie fotografii z Polski i Rosji. Sąsiadów udokumentowano na ulicach Gdańska i Kaliningradu na przełomie lat 2011/12.

 

Projekt jest wynikiem warsztatów edukacyjnych organizowanych przez organizację Objectivereality. Wystawę zorganizowano w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki we współpracy z: Instytutem Geografii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademickim Centrum Kultury ALTERNATOR. Fotografie wykonał Michał Kwapisiewicz członek Studenckiej Agencji Fotograficznej.