I Slam Poetycki w Gdańsku

11 grudnia 2004 r.

Pierwszy Slam poetycki w Gdańsku. Główna nagroda 300 zł. Zapraszamy wszystkich poetów do prezentacji wierszy, tylko i wyłącznie własnego autorstwa. Każdy uczestnik ma 3 minuty na „intymne tete a tete” z publicznością. Czas hamowania pomiędzy prezentacjami artystów wynosi 10 sec. Występuje zakaz używania rekwizytów, kostiumów i instrumentów muzycznych.Turniej odbywa się w systemie pucharowym. Jury wyłonione z publiczności wybiera zwycięzcę na drodze głosowania.
Slam zrywa z tradycyjną formą podawczą poezji, poprzez połączenie tekstu literackiego, nazywanego umownie wierszem, z elementami performance’u. W ten sposób poeta – performer dokonuje symbiozy emocjonalnej z publicznością, dla której slam pozostaje niezapomnianym przeżyciem. Publiczność nie jest już biernym słuchaczem, otrzymuje możliwośc spontanicznego wyrażania emocji poprzez okrzyki, gwizdy i oklaski.
Aby wziąć udział w Slamie należy wypełnić formularz znajdujący się tutaj i wysłac go na adres: kk@ug.gda.pl

Potwierdzenia udziału przesyłamy mailem.

WYSTĘPUJĄCY POECI WSTĘP WOLNY!!!