Spotkanie z dr Ostapem Sływynskim – poetą, tłumaczem i krytykiem literackim

24. stycznia 2008 (czwartek) 
godz. 18.00
Aula Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 53
Gdańsk-Oliwa
Wstęp wolny
Z okazji wydania nowego numeru redakcja czasopisma artystycznego „Korespondencja z ojcem” wraz oraz Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator” zorganizowali spotkanie z dr Ostapem Sływynskim – poetą, tłumaczem (m.in. Andrzeja Stasiuka) i krytykiem literackim, doktorem nauk Uniwersytetu we Lwowie. Spotkanie odbędzie się w czwartek 24. stycznia 2008 o godz. 18.00. w Auli Biblioteki Głównej UG, ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku-Oliwie.

Głównym punktem programu będzie wykład pod tytułem „Rozwój poezji ukraińskiej w latach 1970 – 2008”. Wizyta na Uniwersytecie Gdańskim jest jednym z elementów pobytu Ostapa Sływyskiego w dniach 22 – 27 stycznia w Trójmieście.

Oprócz wykładu program jego pobytu obejmuje także promocję nowego numeru czasopisma „Korespondencja z ojcem”. Jest on efektem współpracy grupy twórców związanych z Uniwersytetem Lwowskim i trójmiejskiego środowiska literackiego skupionego wokół czasopisma „Korespondencja z ojcem”. W tejże edycji periodyku znajdzie się specjalna część ukraińska, której patronem jest właśnie Ostap Sływynski.

Pobyt poety i tłumacza zza wschodniej granicy odbywa się w ramach wymiany kulturalnej miedzy Polską a Ukrainą. W najbliższej przyszłości grupa trójmiejskich twórców uda się z rewizytą do Lwowa. Zaplanowane są także kolejne spotkania środowisk literackich obu miast, w tym przyjazd do Trójmiasta innych autorów skupionych wokół Uniwersytetu Lwowskiego.

Kontakt:
„Korespondencja z ojcem”
Jacek Mianowski
tel. 509 362 455
jmianowski@korespondencjazojcem.pl
www.korespondencjazojcem.pl/

Marek Kraska
Public Relations
Akademickie Centrum Kultury
Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”
e-mail: pr-ack@ug.gda.pl
tel. 0 661 360 163

Informacja o autorze oraz jeden z jego wierszy drukowanych w najnowszym numerze „Korespondencji z ojcem”:

Ostap Sływynski
Ur. 1978. Poeta, tłumacz, krytyk literacki. Autor tomików poetyckich „Żertwoprynoszennia wełykoji ryby” (1998) i „Połudnewa linija” (2004) oraz licznych publikacji w czasopismach i antologiach. Wiersze były tłumaczone na polski, niemiecki, bułgarski, słoweński, serbski, chorwacki, litewski, białoruski. Slawista, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego. Tłumacz współczesnej literatury polskiej (Rafał Wojaczek, Tadeusz Różewicz, Marcin Sendecki, Jacek Podsiadło, Andrzej Stasiuk, Marcin Świetlicki). Tłumaczy także z angielskiego, bułgarskiego, białoruskiego, macedońskiego. Współredaktor Antologii współczesnej ukraińskiej i białoruskiej poezji „Zwiazokrozryw / Suwiaźrazryu” (2006). Od 2006 roku organizuje Międzynarodowy Festiwal Literacki we Lwowie. Uczestnik rozmaitych imprez literackich w Warszawie, Lipsku, Berlinie, Wilnie. Ostatnia duża praca translatorska – tłumaczenie książki A. Stasiuka „Jadąc do Bagdad”. Wspólnie z poetą A. Bondarem przygotowuje antologię najnowszej poezji polskiej w ukraińskich tłumaczeniach. Mieszka we Lwowie.

LIMBO

Wzgórza nocą były jak rozrzucona pościel,

W której kłębiły się ptaki. Pamiętasz:

Wierzyć można tylko temu, co znalezione przypadkiem,

Znalazłem resztki czyjegoś płaszcza,

Który zaczepił się o wiosło. Sterty ubrań

Przypominają tylko second-handy i

Obozy koncentracyjne, a tu? Wielkie pranie,

Urządzone przez całonocną mgłę?

Jakby otworzono hotel nad taflą jeziora –

Zapalone lampy prześwietlają wodę na wskroś,

Drabina przeciwpożarowa prowadzi w piaski dna.

Można przenocować w powietrzu, żeby

Ziemia nie wdzierała się w sny, razem ze swoim zetlałym

Cmentarzem! Garściami poranionych

Płaszczy, zniszczonych butów i czapek!

Trzeba uważać, by nie założyć martwej koszuli,

Na przykład. – A wystarczy nie domknąć okna

Przed ćmą przenoszącą wirus obcego światła.

Jeden ze snów dział się w garderobie,

Która rozpoczyna przeciwległy świat.