Światowe Dni Filmu Słoweńskiego Svetovni dnevi slovenskega filma

22-23 listopada 2005 r.
Start godz. 17.00

Wydział Prawa i Administracji UG
Audytorium C
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6

WSTĘP WOLNY

W dniach od 22-23 listopada 2005 odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim pokaz filmów słoweńskich zatytułowany „Światowe dni filmu słoweńskiego”. Przegląd organizowany w Gdańsku przez Katedrę Slawistyki UG i Kulturalny Kolektyw UG jest pokazywany w tym samym czasie w ponad czterdziestu innych uniwersytetach na całym świecie.

Ten projekt, realizowany pod skrzydłami „Centrum Języka Słoweńskiego jako drugi/obcy język w Ljubljanie” dedykowany jest przede wszystkim obchodom stulecia filmu słoweńskiego. Tego dnia połączy uniwersytety, studentów języka słoweńskiego i ich lektorów. Światowe dni filmu słoweńskiego umożliwiają także promocję Słowenii, a przede wszystkim jej kultury i języka do szerokiego grona międzynarodowych odbiorców.

Po selekcji lektorów pokazane będą trzy filmy fabularne „TANIEC W DESZCZU” (1961), „SER I MARMOLADA” (2002), „SZELEST” (2003), oraz dokumentalno-fabularny film „ZE WSCHODU” (2003), który jest wynikiem współpracy różnych uniwersytetów i instytutów międzynarodowych.

„TANIEC W DESZCZU”, film reżyserii Boštjana Hladnika, słoweńscy krytycy filmowi różnych generacji, w związku z bieżącą rocznicą stulecia filmu, okrzyknęli najlepszym słoweńskim filmem wszechczasów. Hladnik swoimi filmami, jako jeden z pierwszych reżyserów, wniósł w słoweńską (względnie wtedy jugosłowiańską) przestrzeń wrażliwość i motywy francuskiej Nowej Fali.

Drugi wybrany film „SER I MARMOLADA” jest dziełem reżysera i aktora Branka Djurića, który jako aktor zdobył sławę za główną rolę w nagrodzonym Oskarem filmie „ZIEMLJA NICZYJA” (Denis Tanović, 2001). Film „SER I MARMOLADA” porusza temat małżeństwa mieszanego oraz problematykę narodowych nietolerancji i uprzedzeń do innych grup narodowościowych.

Trzeci film „SZELEST” Janeza Lapajna jest pierwszym słoweńskim filmem fabularnym, którego scenariusz opiera się na improwizacjach i pokazuje osobiste wewnętrzne konflikty a także rozdarcie związku 30-to letniej pary.

Dokumentalno-fabularny film „ZE WSCHODU” reżysera Mihy Knifica opowiada o osiedleniu Słowian w końcu 6-tego stulecia na południowo-zachodnim skraju Panońskiej Niziny obok rzeki Mury. Film został przygotowany na podstawie archeologicznych odkryć i przy pomocy porównań z podobnymi znaleziskami w świecie słowiańskim.

Maša Guštin (Masza Gusztin)


Kajmak in marmelada 

Program Światowych Dni Filmu Słoweńskiego

22 listopada 2005 (wtorek)

godz. 17.00 – Otwarcie
Jožef Drofenik, Ambasador Republiki Słowenii
Jan Walczak, Konsul Honorowy Republiki Słowenii

godz. 17.30 – Ser i marmolada (Kajmak in marmelada, 2002), 90′, Branko Durić

godz. 19.30 – Ze wschodu (Z vzhoda, 2003), 30′, Miha Knific

godz. 20.30 – Impreza klubowa – Klub Ygrek

Muzyka słoweńska oraz pokaz slajdów ze Słowenii

23 listopada 2005 (środa)

godz. 17.00 – Prelekcja – Film autorski lat 60-tych w Polsce i Słowenii

godz. 17.15 – Taniec w deszczu (Ples v dežju, 1961), reż. Boštjan Hladnik, 100 min.

godz. 19.00 – Szelest (Šelestenje, 2003), reż. Janez Lapajne, 90 min.

Referaty o filmie autorskim:
Ewa Brzezińska
Łukasz Pieknut

Dj-show:
Aleksandra Rogała

Goście honorowi:
Jožef Drofenik, Ambasador Republiki Słowenii
Jan Walczak, Konsul Honorowy Republiki Słowenii

 

Organizatorzy – Gdańsk:
Kulturalny Kolektyw UG przy Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego
Katedra Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego

Partnerzy:
Ambasada Republiki Słowenii

Sponsorzy:
Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem
Busta grip
Lando

Główni partnerzy Światowych Dni Filmu Słoweńskiego:
Uniwersytet w Ljubljanie (Univerza v Ljubljani)
Centrum Słoweńskiego, jako Drugiego/Obcego Języka (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik)
Fundusz Filmowy Republiki Słowenii (Filmski sklad Republike Slovenije)
Univerze v tujini, kjer so lektorati in študiji slovenščine (zagraniczne uniwersytety ze studiami i lektoratami języka słoweńskiego)
Primorski Uniwersytet, Słowenia (Univerza na Primorskem)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii (Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije)
Ministerstwo Edukacji, Nauki i Technologii Republiki Słowenii (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo)

Bliższe informacje:
Maša Guštin
tel. 0 500 008 332
e-mail: masa.gustin@uibk.ac.at

Tomasz Dziemianczuk
tel. 0 661 360 162
dziemian@ug.gda.pl, kk@ug.gda.pl

Agnieszka Kminikowska – PR
tel. 0 661 360 163
pr-ack@ug.gda.pl

Akademickie Centrum Kultury UG
tel.: (58) 55 29 450,
fax: (58) 55 29 300
www.ack.gda.pl