Tag wiesze

Przezpatrzenia – spotkanie autorskie z Tomaszem Snarskim

5 stycznia 2012 roku o godz. 17.15 audytorium C Wydziału Prawa i Administracji UG,   Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się tomik poezji autorstwa mgra Tomasza Snarskiego pt. Przezpatrzenia. Publikacja zawiera kilkanaście wierszy autora oraz zbiór fotografii autorstwa mecenasa Przemysława…