Tomasz Snarski -laureatem Czerwonej Róży

Tomek Snarski jest studentem IV roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UG. Ma indywidualny tok studiów, a jego opiekunem naukowym jest prof. Jerzy Zajadło.

Jego zainteresowania dotyczą w głównej mierze teorii i filozofii prawa.
Jest stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska.
Działa w trzech kołach naukowych: Koła Prawa Finansowego, Konstytucyjnego i Europejskiego.
Jest członkiem zarządu Akademickiego Chóru UG. Wraz z chórem śpiewa od początku studiów, współpracuje również z Akademickim Centrum Kultury UG „Alternator”.
Jest współautorem podręcznika „Wiedza o społeczeństwie”.

Vademecum
maturalne” (Wyd. Operon).
Jest autorem kilku artykułów naukowych oraz wielu tekstów publicystycznych poświęconych sprawom młodzieży.
Działa w Samorządzie Studenckim, jest członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia UG.

Średnia ocen za cały okres studiów: 4,88.

Tomasz Snarski jest kolejnym po Agnieszce Kminiowskiej laureatem konkursu Czerwona Róża związanym z Akademickim Centrum Kultury UG „Alternator”