Trwa 7 edycja Konkursu Literackiego Uniwersytetu Gdańskiego „Proza Życia”.

Prace na Konkurs można zgłaszać do 30 września 2010 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”
ul. Wita Stwosza 58, pok. 109
80-952 Gdańsk
z dopiskiem „Konkurs Literacki”

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne oraz publikacja w antologii „Proza Życia nr 7”, która stanowi pokłosie konkursu.