VII Zaduszki Akademickie

VII Zaduszki Akademickie
6 listopada 2004 r.

W programie:
Msza w intencji zmarłych członków społeczności akademickiejOprawa muzyczna i artystyczna: Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar”, Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, Schola Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Górka”.
Koncert w wykonaniu Zespołu Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej z Lublina pod kierownictwem Jana Bernada.

Informacje dodatkowe

Koncert w wykonaniu Zespołu Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej z Lublina pod kierownictwem Jana Bernada.

Na koncert złożą się polskie tradycyjne pieśni religijne; pogrzebowe, wielkopostne i maryjne. W żywej tradycji pieśni te były wykonywane w czasie czuwania przy zmarłym. Treścią pieśni pogrzebowych jest żegnanie się zmarłego ze światem doczesnym; rodziną, krewnymi, znajomymi, a na treść pieśni wielkopostnych składają się przede wszystkim rozważa-nia Męki Pańskiej. Trudno dziś szczegółowo wskazać źródła tych pieśni; sięgające kilku wieków wstecz. Niemniej warstwa muzyczna, a także sposób wykonania mają swoje korzenie w religijnej kulturze średniowiecza, która w ustnym przekazie przetrwała w niektórych środowis-kach aż do naszych czasów. Powtarzalność, rytmizacja, kontemplacyjność pieśni, ma swoje źródło zarówno długich czuwaniach przy zmarłym jak i całonocnych czuwaniach przy Grobie Pańskim.

Tradycyjne pieśni religijne zajmują poczesne miejsce w kulturze muzycznej Polaków. Służyły pogłębieniu religijności, będąc z jednej strony świadectwem kultury duchowej, bardzo często prostych ludzi, z drugiej zaś są świadectwem wysokiej kultury muzycznej. Stąd nie przy-padkowo z repertuarze Zespołu znalazły się, oprócz pieśni świeckich, również pieśni wielkopostne.

Prowadzony jest przez Jana Bernada Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej powstał wiosną 2000 roku. Głównym celem Zespołu jest zachowanie i twórcza kontynuacja polskich pieśni tradycyjnych. Zespół ma w repertuarze pieśni obrzędowe i liryczne Lubelszczyzny, Mazowsza, Białostocczyzny i Kurpiów. Członkowie Zespołu kładą duży nacisk na rekonstrukcję archaicznych technik śpiewu poszczególnych regionów. Dużą też wagę przywiązują do bezpośrednich kontaktów ze śpiewakami ludowymi.

Zespół koncertował w poprzednich latach w kościołach i klasztorach m. in. w Wilnie, Lublinie, Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wrocławiu i Poznaniu gdzie koncerty spotykały się z żywym przyjęciem.

Organizacja:
Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego
tel/fax. (58) 55 29 300, tel. (58) 55 29 450
ul. Bażyńskiego 1A
80-952 Gdańsk

Współpraca: Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar”, Kulturalny Kolektyw UG