Warsztaty teatralne metodą Meisnera

“Acting is behaving truthfully under imaginary circumstances” – Granie jest autentycznym  zachowywaniem się w danych wyimaginowanych warunkach.

 “You know it’s all right to be wrong, but it’s not all right not to try.” – Wiesz w porządku jest się mylić, ale niedobrze jest nie spróbować

 “There’s no such thing as nothing.” – Nie ma czegoś takiego jak “nic”

 “Less is more!” – Mniej znaczy więcej!

 

 8-9 marca 2014 (sobota 12:00 – 18:00, niedziela 10:00 – 13:00)

ACK UG Alternator

Wita Stwosza 58  s. 41

Koszt 50 zł. Maksymalna ilość osób 10.

 

Technika Meisnera uczy aktorów bycia w kontakcie ze sobą, bycia autentycznym, emocjonalnie otwartym I ‘w momencie’.

 

Trening rozpoczyna się od podstawowego ‘ćwiczenia powtórzeń’ ( repetition) mającego na celu emocjonalne otwarcie aktora, wykształcenie zdolności do swobodnego ‘pójścia za impulsem’, wrażliwości na partnera. Po opanowaniu tego fundamentalnego ćwiczenia aktorzy będą się uczyć współtworzenia scen opierając się o ćwiczenie ‘niezależnej aktywności’,(independent activity), improwizacji, analizy tekstu i w jej wyniku emocjonalnego przygotowanie do sceny. Ta praca pozwoli aktorom wyzbyć się bloków emocjonalnych, tak by mogli być autentyczni I elastyczni w pracy zawodowej zarówno w teatrze jak i filmie.

Info o metodzie:

http://teatrdlawas.pl/teatr/tdw/index.php?option=com_content&task=view&id=36906&Itemid=71

http://warsztatymeisnera.wordpress.com/

 

Prowadzący:

Stanisław Sygitowicz  (tel. 508 587 117) Urodzony w 1983 roku. Absolwent Filozofii UG i Wydziału Aktorskiego w Warszawskiej Szkole Filmowej (dyplom zrealizowany w 2011 roku, w reżyserii Andrzeja Domalika). Swoją przygodę z aktorstwem zaczął od Lart-Studio w Krakowie. Tam też stawiał pierwsze kroki, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Występował w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Grał w wielu etiudach studenckich, zrealizowanych przez WSF i PWSFTviT, filmach dyplomowych, a także epizodyczne role w różnych serialach. Od początku 2012 roku nieprzerwanie praktykuje i pogłębia technikę aktorską Sanforda Meisnera, której głównym ośrodkiem jest Actors Temple w Londynie. W Polsce główną prowadzącą jest Sylwia Kaczmarek, która działa przy wsparciu londyńskiej szkoły. Przez półtora roku brał udział w projekcie teatralnym, wykorzystującym techniki Psychologii Zorientowanej na Proces. Zauroczony POPem podjął naukę w Instytucie Psychologii Procesu. W Grudniu 2013 roku zadebiutował teatralnie jedną z dwóch głównych ról na deskach Teatru Żydowskiego, z ramienia Warsaw English Theater, w sztuce Roberta Bruttera w przekładzie angielskim – Cantata For Four Wings, w reżyserii Macieja Dydyńskiego.