Wyniki konkursu na animację na rzecz projektu wdrażania selektywnej zbiórki odpadów na terenie Uniwersytetu Gdańskiego

„Daj śmieciom kosza”

Dnia 5 listopada 2007 roku w Klubie Studenckim „Wysepka” Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się posiedzenie komisji konkursu na animacje dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów na terenie Uniwersytetu Gdańskiego „Daj śmieciom kosza”. Komisja w składzie:

Marta Szadowiak – Kierownik Akademickiego Centrum Kultury Uniwerystetu Gdańskiego „Alternator”,

Tomasz Dziemianczuk – Kierownik Kulturalnego Kolektywu Uniwersytetu Gdańskiego (koordynator projektu „Daj śmieciom kosza”),

Błażej Walczykiewicz – Specjalista ds. Ochrony Środowiska Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (koordynator projektu „Daj śmieciom kosza”)

Iwona Banaszczyk – Kierownik Działu Marketingu, Handlu i Rozwoju Rynku, Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych w Gdańsku

Monika Łapińska – Specjalista ds. Edukacji, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

Paweł Formela – starszy referent ds. sprzedaży i marketingu, Eko Dolina Sp. z o.o.

 

Komisja oceniając nadesłane prace wzięła pod uwagę takie kryteria jak:

przekazywane treści edukacyjne dotyczące idei selektywnej zbiórki odpadów,

wartości artystyczne animacji,

pomysł i forma przedstawienia idei selektywnej zbiórki odpadów,

długość animacji oraz wymagana obecność motywu tęczy charakterystycznego dla projektu „Daj śmieciom kosza”.

Ze względu na trudności z wyborem zwycięzców postanowiono również przyznać 3 wyróżnienia. Ponadto Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator” przyznało własną nagrodę specjalną dla jednej z prac.

Prace nagrodzone:

I nagroda w wysokości 3000 zł brutto – autor: Jerzy Wianecki z Gdańska – za doskonały pomysł, jakość wykonania i dowcip.

II nagroda w wysokowści 1000 zł brutto – autorka: Agata Prętka z Poznania – za szczególną zbieżność treści animacji z selektywną zbiórką odpadów na UG.

Prace wyróżnione:

I wyróżnienie – autorka: Joanna Rusinek z Krakowa – za bardzo wysokie walory artystyczne i duży ładunek emocjonalny jaki towarzyszy tej pracy.

Praca otrzymała również nagrodę specjalną w wysokości 500 zł brutto przyznaną przez Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator” za pomysł, dbałość o detale i wysoką wartość artystyczną.

II wyróżnienie – autorka: praca grupowa Małgorzaty Zając, Jadwigi Rataj, Franciszki Kornecka z Krakowa – za bardzo wyraźne przesłanie merytoryczne i ciekawy pomysł ujęcia tematu.

III wyróżnienie – autorka: Kasia Minasowicz z Warszawy – za duży wkład pracy, walory artystyczne oraz niekonwencjonalne podejście do problematyki recyklingu i selekcji odpadów.