WYSOCKI w GDAŃSKU

Przegląd filmów dokumentalnych

20-21, 23 stycznia 2009 r.

Wydział Filologii i Historii UG, aula wydziału 1.43
ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!
20 stycznia (wtorek), godz. 18.30

Prelekcja – Igor Rachmanow (Rosja) „Twórczość Włodzimierza Wysockiego i współczesne rosyjskie społeczeństwo”

Filmy:

„O czym spiewa Wysocki?” – Dokument, reżyser: Aleksander Kowanowski, Igor Rachmanow, 2007, 72 min.

„Dzielny ołowiany żołnierzyk Bułata Okudżawy”- Dokument, reżyser: Piotr Sołdatienkow, 2005, 40 min.

21 stycznia (środa), godz. 18.30

Prelekcja – Aleksej Denisow (Rosja) „Włodzimierz Wysocki – aktor Teatru na Tagance”

Filmy:

„Hamlet z Taganki” – Dokument, reżyser: Aleksander Kowanowski, Igor Rachmanow, 2008, 86 min.

„Monologi na tle czerwonej cegły, albo dwadziescia lat minęło” – Dokument, reżyser: Piotr Sołdatienkow, 1987 – 2007, 89 min

23 stycznia (piątek), godz. 20.00

Klub Wysepka
ul. Polanki 66, Gdańsk

KONCERT/ RECITAL
„Piosenki Wysockiego i Okudzawy”

Marek Gerwatowski – wokal
student akademii muzycznej w Gdansku wydzial wokalno-aktorski
Justyna Bronk – akompaniament

Organizatorzy:

Klub Stalker – www.rosja.edu.pl
Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego

Więcej informacji:
Maksymilian Frydryk (Stalker), tel. 691 878 678
Tomasz Dziemianczuk (KK), tel. 661 360 162

INFORMACJE DODATKOWE:

Filmy:

„O czym spiewa Wysocki?”
(? ??? ???? ????????)
Dokument, reżyser: Aleksander Kowanowski, Igor Rachmanow, 2007, 72 min.

Film podzielony jest na dwie części. Pierwsza nawiązuje do artykułu „O czym śpiewa Wysocki”, jaki w 1968 r. ukazał się w jednej z radzieckich gazet. Artysta został w tekście odsądzony od czci i wiary, uznany za antyradziecki element, który gloryfikuje zło, przemoc i margines społeczny demoralizując w ten sposób młodzież.

W drugiej części filmu jego autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie o czym dziś śpiewałby artysta, gdyby żył. Pieśni Wysokiego ilustrują dramatyczne wydarzenia współczesnej Rosji, m.in. zatonięcie atomowego okrętu podwodnego Kursk i atak czeczeńskich terrorystów na Teatr na Dubrowce i reakcje rosyjskich władz na te sytuacje.

To bardzo odważny politycznie film, który pokazuje, że teksty pieśni Wysockiego wciąż są niezwykle aktualne.

 

„Dzielny ołowiany żołnierzyk Bułata Okudżawy”
(??????? ????????? ???????? ?????? ????????)
Dokument, reżyser: Piotr Sołdatienkow, 2005, 40 min.

Ten wyjątkowy film, który został nakręcony na koncercie Bułata Okudżawy 5 marca 1995 roku w Petersburgu, można nazwać Okudża­wa nieznany…. Dzielny ołowiany żołnierzyk mojego syna – właśnie ten wiersz wykonuje autor. Metafora, która dała tytuł filmowi, stała się trwałym imperatywem moralnym – jak jedna grupa krwi u różnych, zewnętrznie niepodobnych ludzi. Po dziesięciu latach o spotkaniu z Okudżawią opowiada Jurij Szewczuk, odkrywając w swojej duszy, w swoich myślach i uczuciach zadziwiają­cą zgodność własnego sposobu bycia ze sposobem bycia starszego „kolegi po fachu” – Bułata Okudżawy. Na naszych oczach ro­dzi się coś, co nazwać można dziedzictwem, jakie starsze pokolenia przekazują młodszym pokoleniom.

 

„Hamlet z Taganki”
(?????? ? ????????? ???????)
Dokument, reżyser: Aleksander Kowanowski, Igor Rachmanow, 2008, 86 min.

Film dokumentalny Hamlet z Taganki po raz pierwszy pokazuje szerokiej grupie widzów unikalne i nieznane materiały pochodzące z dokumentalnej kroniki filmowej, na któ­rych Włodzimierz Wysocki uwieczniony jest w sztukach teatralnych Jurija Liubimowa. Najrzadsze fragmenty filmu udało się zgroma­dzić w ciągu 25 lat korzystając ze zbiorów na całym świecie. Swoje materiały dostarczały firmy telewizyjne z Węgier, Niemiec, Bułgarii, Włoch, Japonii, Szwecji, Polski. Filmy, które uwieczniły spektakle Teatru na Tagance, w których grał Wysocki, prezentują najmniej znane talenty aktora i poety. Zdolności artysty dramatycznego sprawiły, że spektakle z jego udziałem stały się prawdziwie legendarne, a ekskluzywne zdjęcia, które weszły w skład filmu, pozwalają współczesnym widzom, cho­ciaż częściowo odzyskać na zawsze utraconą możliwość żywego kontaktu z Taganką i jej atmosferą lat 60-tych i 70-tych XX wieku.

 

„Monologi na tle czerwonej cegły, albo 20 lat minęlo”
(???????? ?? ???? ???????? ???????, ??? 20 ??? ??????…)
Dokument, reżyser: Piotr Sołdatienkow, 1987 – 2007, 89 min

?? mają wspólnego Jurij Szewczuk i Włodzi­mierz Wysocki? Co różni bardów od rockma­nów? Jaką cenę przyjdzie zapłacić tym dru­gim za własną niezależność? Hamletowskie pytania chłopaków z Rosji. Muzyczne obrazy czasu przełomu. Kronika strat… Artystyczny przekrój muzyki alternatywnej w ZSRR na początku pierestrojki. Jurij Szewczuk i grupa DDT, Aleksander Baszlacziow, Jurij Morozów, Andriej Dworin, Wiaczesław Zorin i grupa Kapitalny Remont, autorzy – twórcy: Jurij Kukin, Aleksander Dolskij, Oleg Mitia-jew, Boris Bachniuk, piosenkarka Jewgenia Smolianikowa.