Izrael wczoraj i dziś – wystawa fotograficzna

9-30 marca 2015

Miejsce: Hol wydział filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 55 Gdańsk -Oliwa

IZRAEL – WCZORAJ I DZIŚ wystawa fotograficzna – wydarzenie towarzyszące w ramach Shalom Polin 2. Gdański Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej

Stworzona w 2009 roku wystawa na 14 planszach pokazuje 60-letnią historię Państwa Izrael. Dzięki zastosowaniu techniki trójwymiarowej, możliwe było zestawienie na każdym obrazie dwóch rzeczywistości – początków żydowskiej państwowości na Bliskim Wschodzie oraz współczesnego Izraela w swym pełnym rozkwicie.

Wystawa zrealizowana dzięki partnerstwu  Departamentu Kultury Ambasady Izraela w Warszawie.

Patronat honorowy: JM Rektor UG Prof. dr hab. Bernard Lammek / Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz / Ambasada Izraela w Warszawie

Organizatorzy: Dyskusyjny Klub Filmowy Miłość Blondynki UG /Akademickie Centrum Kultury Alternator UG / Towarzystwo Polsko-Izraelskie Wspólne Dziedzictwo Moreshet Meshutefet

Partnerzy: Ambasada Izraela w Warszawie / Fundacja Kamera Dawida Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej / Stowarzyszenie Żydowskie Motywy Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy / Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego / Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku /Manpowergroup Solutions /Intel Technology Poland

Patronat medialny: Czasopismo Midrasz / Portal Trójmiasto.pl / Radio Gdańsk / Gazeta Uniwersytetu Gdańskiego / Radio UG Mors