Wystawa pt. Profesor Jarosław Warylewski. Jubileusz 25 – lecia pracy na Uniwersytecie Gdańskim

12 listopada 2013 – 28 lutego 2014

Biblioteka Prawna UG

 

Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza na wystawę pt. Profesor Jarosław Warylewski. Jubileusz 25 – lecia pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Wystawa prezentowana będzie w Bibliotece Prawnej UG w dniach od 12 listopada 2013 roku do 28 lutego 2014 roku. Na wystawie zgromadzone zostały wybrane publikacje Profesora Jarosława Warylewskiego, zdjęcia oraz pamiątki związane z pracą naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Pokazane są również archiwalne dokumenty, wyróżnienia, odznaczenia czy artykuły prasowe.

 

Jarosław Warylewski jest profesorem zwyczajnym prawa karnego, kierownikiem Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej WPiA UG, adwokatem. Pracę na Wydziale Prawa i Administracji rozpoczął 1 września 1988 roku, jako asystent Profesora Mariana Cieślaka w Zespołowej Katedrze Prawa Karnego. Całe życie akademickie Profesora Warylewskiego jest związane z Trójmiastem. W bieżącym roku akademickim przypada jubileusz 25 – lecia pracy Profesora Jarosława Warylewskiego na Uniwersytecie Gdańskim. W tym okresie nie tylko prowadził On pracę naukową i dydaktyczną, lecz również pełnił liczne funkcje organizacyjne, w tym przede wszystkim sprawował w latach 2004 – 2012 funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.