XIV Wielki Przejazd Rowerowy

30 maja 2010 r. (niedziela)

Impreza towarzysząca Bałtyckiemu Festiwalowi Nauki 2010 r.

Wielki Przejazd Rowerowy – to największa w Polsce uliczna demonstracja rowerowa, odbywająca się nieprzerwanie od 14 lat. Każdego roku przyciąga wielotysięczną rzeszę rowerzystów i rowerzystek. Grupuje wszystkich miłośników roweru, bez względu na wiek, płeć czy ulubiony sposób wykorzystywania roweru.

Jest wyrazem jedności środowisk rowerzystów i naszego postulatu – uczynienia Gdańska miastem przyjaznym rowerzystom (a także rolkarzom i osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach!).

Nasz Przejazd jest także manifestacją rowerowej kultury – świętem muzyki, kolorów, wyobraźni, wolności i swobody ruchu ulicznego jaką ludziom na całym świecie daje rower.

 

Cele Przejazdu:
1. Wzrost poziomu świadomości społecznej na temat stanu infrastruktury rowerowej w Gdańsku oraz potencjału użytkowego, komunikacyjnego i rekreacyjnego, jaki ta infrastruktura tworzy.

2. Wzrost poziomu akceptacji społecznej i politycznej dla roweru jako środka komunikacji w mieście.

3. Szybka rozbudowa sieci dobrych jakościowo ścieżek rowerowych oraz pozostałej infrastruktury rowerowej w Gdańsku.

Program imprezy:

11:30

Zbiórka uczestników  w Gdańsku  Głównym  przy C.H. Madison

12:00

Rozpoczęcie XIV Wielkiego Przejazdu Rowerowego

Wyjazd kolumny na dalszą trasę przejazdu – Al. Zwycięstwa – Al. Grunwaldzka

Zakończenie Wielkiego Przejazdu na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza

Powitanie uczestników Przejazdu przez władze Uniwersytetu Gdańskiego

Konkurs na najlepsze przebranie rowerzysty(-tki) i roweru

Wyścig kurierskiego Alleycat o Puchar Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Prezentacja trójmiejskich grup turystyki rowerowej – wyjazd uczestników Wielkiego Przejazdu na zorganizowane wycieczki rowerowe z grupami turystyki rowerowej

Pokaz prawidłowego zabezpieczania roweru –  warsztaty

Pokaz ratownictwa medycznego – tematyka – wypadki rowerowe

Zakończenie wyścigu Alleycat i wręczenie nagród

Zakończenie imprezy

Patroni medialni:
Radio Gdańsk
Trojmiasto.pl
Magazyn Rowerowy

Kontakt z organizatorami:

Gdańska Kampania Rowerowa

Gdańska Kampania Rowerowa, rozpoczęta została w maju 1997 roku przez Obywatelską Ligę Ekologiczną (OLE). Do 2002 roku kampania nosiła nazwą „Gdańsk miastem dla rowerów”, jednak od początku jej głównym celem była popularyzacja komunikacji rowerowej w Gdańsku.

Więcej informacji: www.rowery.gdansk.pl

tel./fax: 0-58 520-10-20,
e-mail: kampania@rowery.gdansk.pl

Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego

Kulturalny Kolektyw UG to jedna z organizacji, które działają w ramach Akademickiego Centrum  Kultury “Alternator” Uniwersytetu Gdańskiego.

Działalność KK obejmuje szerokie spektrum zainteresowań i tematów z dziedziny literatury, muzyki, filmu, czy komiksu. Tematy projektów obracają się wokół zagadnień polityczno-społeczno-ekologicznych, a działania Kulturalnego Kolektywu nabierają praktycznego znaczenia. W ramach promocji kultury rowerowej zainicjowaliśmy i koordynowaliśmy instalację profesjonalnych stojaków przy budynkach UG oraz organizujemy wiele projektów i wyjazdów rowerowych. Kolektyw koordynuje również program wprowadzania na UG selektywnej zbiórki odpadów.

Więcej informacji: www.kk.ug.gda.pl

ul. Wita Stwosza 58, 80-952 Gdańsk,
tel. / fax (58) 523 23 300,
e-mail: kk@ug.gda.pl

Wielki Przejazd Rowerowy jest imprezą towarzyszącą Bałtyckiemu Festiwalowi Nauki.