„Złap codzienność”

Otwarcie wystawy 18 kwietnia o godzinie 17.00 w budynku Akademickiego Centrum Kultury UG, ul. Wita Stwosza 58

W lutym 2008 Europejskie Forum Studentów AEGEE Gdańsk (a-e-że) zorganizowało międzykulturową wymianę młodzieżową „Sea’s treasures-amber and oil”. Dzięki dofinansowaniu z unijnego programu „Młodzież w działaniu” 9 studentów z Lenkoranu w Azerbejdżanie miało możliwość poznania codzienności życia młodych ludzi z Trójmiasta i okolic. Uczestnicy wymiany brali m. in. udział w warsztatach fotograficznych „Catch daily life”, które umożliwiły im poznanie stylu życia Polaków. Konkurs „Złap codzienność” był integralną częścią tego młodzieżowego projektu. poprzez jego organizację chcieliśmy dowiedzieć się jak sami młodzi mieszkańcy Trójmiasta postrzegają swoje życie. Główne nagrody w postaci aparatów fotograficznych oraz drukarki zostały ufundowane przez Rektor UG Jego Magnificencje Prof. UG Dr Hab Andrzeja Ceynowe oraz Prorektora ds. Studenckich Dr Jacka Taraszkiewicza. poza tym do wygrania było karnety do U7, bilety do Teatru Wybrzeże oraz filmy dvd.

 

Na konkurs „Złap codzienność” przesłano ponad 200 prac. Komisja konkursowa w składzie Małgorzata Borowska, Tomasz Hutel, Karol Czyszek postanowiła przyznać pierwszą nagrodę Adamowi Korzeniewskiemu za zdjęcie pt „Zebra”, drugą nagordę przyznano Pawłowi Wroniakowi za fotografię pt „ Za dziesięć dziewiąta”.

Jury postanowiła wyróżnić:

  •       Ewę Burzyńska za 'Komuna BIS”
  •       Grzegorza Brzezińskiego za „Wakacje – nuda NIE – codzienność naukoholików”
  •       Mateusza Stefanskiego za „Fly ober”
  •       Julię Piwakowską za” Gruszka jest kobietą”