ZRÓBMY SOBIE KLIMAT

Uniwersytet Gdański
Wydział Prawa i Administracji UG
Audytorium A
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6

19 grudnia 2006 (wtorek), godz. 18.00
Wstęp wolny!

W programie:

Prezentacja: „Globalne zmiany klimatu i jego regionalne konsekwencje”
dr hab. Mirosław Miętus, prof. UG

Prezentacja: „Zróbmy dobry klimat”, projekt organizacji WWF Polska „Klimat i energia”
mgr Błażej Walczykiewicz

Prezentacja: „Wprowadzenie do kampanii energetycznej”
mgr Magdalena Zowsik – Koordynator Kampanii ds. Zmian Klimatu Greenpeace Polska

Film: „Felka rady jak segregować odpady”

Zapraszamy do udziału w dyskusji!!!

 

Informacje dodatkowe:

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Notka biograficzna:

Dr hab. Mirosław Miętus, profesor UG, kierownik Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni. Autor wielu publikacji polsko- i angielskojęzycznych na temat zmian klimatycznych na świecie, w regionie Morza Bałtyckiego i Polski. Uczestnik i koordynator wielu projektów, konferencji i spotkań:
– European Climate Support Network pt. „European Climate Assessment – 2000”
– IV okresowa ocena stanu środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego
– projekt wewnętrzny IMGW pt. „Ekstremalne zjawiska klimatyczne w Polsce – struktura przestrzenna, dynamika, zagrożenia”
– projekt wewnętrzny M-2 IMGW pt. „Ocena aktualnego stanu oraz zmienności klimatu Polski”
– „Analiza danych instrumentalnych do rekonstrukcji warunków klimatycznych i określenia przyszłych zmian klimatu w basenie Morza Bałtyckiego”
– projekt RA VI (WMO) „Climate of the Baltic Sea Basin” (CBSB)
Greepeace i WWF:

Członek poniższych organizacji, komitetów i komisji:
2003 ? 2006 Członek Narodowego Komitetu PAN ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Oceanograficzną UNESCO
2003-2006 – Członek Narodowego Komitetu PAN ds. Współpracy z Międzyrządową Komisja Oceanograficzna UNESCO
2003-2006 – Członek Krajowego Komitetu PAN ds. Współpracy z Programem Global Change
od 2001 – Szef Zespołu Ekspertów ds. Klimatologii Morskiej, ETMC, JCOMM Członek komitetu koordynujące PA DM JCOMM
od 1999 – Członek Join WMO/IOC Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM)
od 1999 – Członek Sub-group on Marine Climatology of JCOMM
od 1997 – Członek Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego
od 1993 – Członek Komisji Meteorologii Polarnej Komitetu Badań Polarnych PAN
od 1993 – Członek EC Working Group on Antarctic Meteorology of WMO
1993 – 1999 – Członek Sub-group on Marine Climatology of CMM WMO
1990 – 1999 – Członek Commission on Marine Meteorology of WMO

Prezentacja:

„Globalne zmiany klimatu i jego regionalne konsekwencje”

GREENPEACE POLSKA

Magdalena Zowsik, koordynator kampanii energetycznej w Greenpeace Polska

Notka biograficzna
Z wykształcenia mgr inż. ochrony środowiska, od 10 lat aktywnie działa w organizacjach ekologicznych, najdłużej zaangażowana była w działalność warszawskiej organizacji Zielone Mazowsze. Przez trzy lata pracowała w Europejskim Centrum Energii Odnawialnej, zajmując się m.in. wykorzystaniem biogazu rolniczego.
Od marca br. prowadzi kampanię energetyczną w polskim biurze Greenpeace.

Prezentacja: Wprowadzenie do kampanii energetycznej Greenpeace Polska

Prezentacja przedstawia sytuację sektora energetycznego w Polsce: charakterystykę produkcji energii, potencjał odnawialnych źródeł energii, dokumenty regulujące energetykę; zagrożenia związane z ociepleniem klimatu, skutki globalnego ocieplenia na świecie oraz działania podejmowane w ramach kampanii energetycznej Greenpeace w Polsce i na świecie.

WWF

Błażej Walczykiewicz, wolontariusz organizacji WWF.

Notka biograficzna:

Z wykształcenia magister ochrony środowiska, słuchacz podyplomowego studium Menadżer
Jakości” SGH – Warszawa. Pracownik Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku Specjalista ds. Ochrony Środowiska. Koordynator projektu wdrażania selektywnej zbiórki odpadów na terenie Uniwersytetu Gdańskiego „Daj śmieciom kosza”.

Tytuł prezentacji: „Zróbmy dobry klimat”.

Prezentacja jest częścią projektu „Klimat i Energia” organizacji WWF Polska
Treść obejmuje zagadnienia:
– Zmiany klimatu: ich przyczyny, skutki i metody na rozwiązanie problemu
– Sposoby ograniczania emisji CO2 do atmosfery i zużycia prądu w życiu codziennym, a więc w jaki sposób przeciętny mieszkaniec Ziemi może zapobiegać zmianom klimatycznym
– Międzynarodowe kampanie na temat przyczyn zmian klimatycznych
– Świat w 2050 r. Polska i Świat co stanie się z Ziemią jeśli nie zostaną podjęte działania zapobiegawcze
– Potencjał zmniejszenia zużycia energii w Polsce, a więc co sami możemy zrobić.