Organizator

ACK UG ALTERNATOR
Telefon
58 523 24 50
Email
ack@ug.edu.pl

Lokalizacja

Klubokawiarnia Index
Gdańsk, Polanki 66
Kategoria
Kod QR

Data

paź 08 2020
Zakończone!

Czas

19:00 - 21:00

Koszt

Bezpłatna rejestracja

Koncert zespołu: Roomieńce

Zapraszamy Was na pierwsze spotkanie w ramach cyklu Fala Dźwięku! Przywitajmy nowy rok akademicki w muzycznym stylu! 

Okazja jest podwójnie wyjątkowa! Koncert połączony jest z otwarciem nowego klubu studenckiego na mapie Kampusu UG – Klubokawiarni INDEX! 

W klimatycznym wnętrzu klubokawiarni zagrają dla Was Roomieńce – zespół stworzony przez trzy pary rumieńców:
Nikolę – wokalistkę i pianistkę, Michała – gitarzystę i Nataniela – basistę. 

Wstęp na bezpłatne wejściówki

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

Ja, niżej podpisana/y ________________________________________________________________

Nr telefonu: _______________________________________________________________________

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:

1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;

2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez Akademickie Centrum Kultury ALTERNATOR wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także ACK na adres mailowy: ack@ug.edu.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.

3. Zobowiązuję się do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego w trackie epidemii COVID-19.

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Uniwersytetu Gdańskiego – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19).

 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia;

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu;

7) Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w polityce prywatności

Wydarzenie zostało zakończone.