Praktyki w ACK Alternator

PRAKTYKI ZAWODOWE Z ANIMACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH
rok akademicki 2023/2024

CO OFERUJEMY?

 • Odbycie praktyk w ramach otwartych naborów oraz w ramach obowiązkowych lub nadobowiązkowych praktyk uczelnianych (prosimy o przyniesienie programu praktyk);
 • Udział w realizacji wydarzeń kulturalnych lokalnych i ogólnopolskich w tym projektów filmowych, teatralnych, muzycznych, tanecznych czy interdyscyplitarnych festiwalach;
 • Realizację programu praktyk w sekcjach: programowej, organizacyjnej, warsztatowej i prasowej w ramach działań grup twórczych ACK UG;
 • Możliwość współtworzenia projektów filmowych w Dyskusyjnym Klubie Filmowym UG Miłość Blondynki oraz projektów eventowych w Studenckim Zespole Organizacji Eventów;
 • Opiekę doświadczonych animatorów i koordynatorów działań;
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyk i referencje;
 • Realizację praktyk w wymiarze do 200 godzin w roku akademickim;

KOGO SZUKAMY?

 • Studentów zainteresowanych realizacja projektów kulturalnych, artystycznych lub edukacyjnych chcących zdobyć doświadczenie w zakresie kultury, edukacji oraz mediów;
 • Program w szczególności skierowany jest dla studentek_ów kierunków artystycznych w tym dla WIEDZA o FILMIE i KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ, PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH, ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI, KULTUROZNAWSTWO, Cultural Communication, Public relations i dziennikarstwa;

CZEGO OCZEKUJEMY?

 • Zainteresowania związane z szeroko pojętą animacją kultury lub mediami;
 • Dyspozycyjność i elastyczności (min. 2-3 dni w tygodniu po kilka godzin);
 • Komunikatywności, otwartości na nowe wyzwania i zaangażowania;

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem praktyk ACK UG Tomaszem Pupaczem od poniedziałku do piątku w ACK UG Alternator w godzinach 9:00-15:00

ACK UG Alternator, pok. 109, 1 piętro
ul. Wita Stwosza 58, Kampus UG
lub mailowo tomasz.pupacz@ug.edu.pl

Masz ochotę dołączyć do grona pasjonatów sztuki, spróbować sił jako organizator projektów kulturalnych zapraszamy!