Studencka Agencja Fotograficzna jest największą w regionie grupą miłośników fotografii. Jako jednostka działająca pod egidą Uniwersytetu Gdańskiego, początkowo zrzeszała tylko studentów tejże uczelni. Obecnie w jej szeregach znajdują się reprezentanci wszystkich trójmiejskich uczelni, między innymi Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, czy Akademii Morskiej.

Działalność SAF koncentruje się wokół samokształcenia w zakresie fotografii i popularyzacji tej dziedziny sztuki wśród mieszkańców Trójmiasto i regionu. Poza spotkaniami, różnorodnymi plenerami i wystawami, SAF organizuje wykłady, otwarte warsztaty, współtworzy projekty z organizacjami pozarządowymi w regionie, organizuje konkursy fotograficzne. Grupa czynnie uczestniczy w życiu Uniwersytetu Gdańskiego tworząc dokumentację fotograficzną życia uczelni. W czasie swojej kilkunastoletniej działalności może pochwalić się współpracą między innymi z Muzeum Narodowym w Gdańsku, Marynarką Wojenną, ZHR, PKP S.A. i gdańskimi szkołami.

SAF dysponuje kompletnie wyposażoną ciemnią i atelier.

Fotografia dla członków agencji, po mimo, ze traktowana pierwotnie jako hobby jest sposobem na życie. Wielu jej członków po uzyskaniu dyplomu na obranym przez siebie kierunku rozpoczyna działalność fotograficzną.

Grupa ma charakter otwarty dla braci studenckiej.