Pozwolić przemówić zwyczajnemu życiu za pośrednictwem literatury jest wielką sztuką. Tak rozumiana literatura, czyli jako swoisty głos codziennego bytowania, wciąż musi odwoływać się do realności poprzez historie z życia wzięte, a także poprzez ludzi, którzy opowiadają o ciemnych i jasnych stronach swojej egzystencji.
Chcemy zmierzyć się ze świadectwami egzystencji człowieka, obarczonego podobnymi dylematami jak każdy Czytelnik, a zawartymi w pracach konkursowych. Poszukujemy „prozy życia”, której literacka forma, jakość i wdzięk będą przedmiotem zmagań w niniejszym konkursie.