ul.Wita Stwosza 58/11
80-952 Gdańsk
budynek Akademickiego Centrum Kultury, sala 11

Osoba prowadząca zajęcia – mgr Sabina Klianina
tel. (+48) 884-294-570

godz. otwarcia pracowni:
16.00-20.00 (wtorek-środa)