Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „JANTAR” działa od 1970 roku. Zrzesza on studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych trójmiejskich uczelni. Obecnie zespół składa się z grupy tanecznej, grupy wokalnej i kapeli. Bogaty repertuar „JANTARA” zawiera m.in. tańce kaszubskie, lubelskie, krakowskie, łowickie i rzeszowskie.

Ludowy charakter tańców podkreśla nie tylko słowiańska uroda naszych dziewcząt, lecz przede wszystkim oryginalne kostiumy, ilustrujące folklor różnych części kraju. Przepiękne, bajecznie kolorowe i błyszczące są wspaniałym świadectwem minionych czasów.

Zespół wykonuje nie tylko tańce regionalne. W swym repertuarze posiada także układy choreograficzne polskich tańców narodowych, takich jak mazur i polonez, których powagę i dostojeństwo podkreślają piękne stroje z epoki Księstwa Warszawskiego lub staropolskie kontusze.

„JANTAR” znany jest zarówno w kraju, jak i poza jego granicami – koncertował na festiwalach w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Turcji, Danii, Anglii, Szwajcarii, Norwegii, Słowenii, Irlandii, Bułgarii i Holandii, gdzie zdobywał uznanie i liczne nagrody. Do najważniejszych wyróżnień należą nagrody na festiwalach w Cantonigros (Hiszpania), Neuchatel (Szwajcaria), Gemenos (Francja), Middlesbrough (Anglia), Istambuł (Turcja) oraz drugie miejsce na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Folkloru Lindenholzhausen (Niemcy).

Nagrody i wyróżnienia zespół zdobywał również w kraju, m.in. trzykrotnie I miejsce na Festiwalu Talentów Tanecznych czy na festiwalu Folkloru Ziem Polski Północnej; I miejsce, trzykrotnie II i III miejsce (w różnych kategoriach) na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Euroregionu Bałtyk w Elblągu; dwukrotnie III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Ostatnim dużym osiągnięciem jest I miejsce na Przeglądzie Regionalnym Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA 2010.

W roku 2005 kadra prowadząca i członkowie zespołu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwijania kultury studenckiej i kultywowanie tradycji tańca ludowego otrzymali z rąk JM Rektora UG Medale Uniwersytetu Gdańskiego – najwyższe honorowe wyróżnienie dla członków społeczności akademickiej.

W 2006 roku, po otrzymaniu pozytywnej oceny od Komisji Artystycznej, „JANTAR” wstąpił w szeregi Polskiej Sekcji CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.

Do sukcesów zespołu można zaliczyć także nagranie w 1997 roku kasety z programem kolędowym oraz czterech płyt: w roku 2002, 2010 i 2021 z piosenkami z różnych regionów Polski oraz w roku 2003 z kolędami i pastorałkami.

Członkowie zespołu podkreślają, że to co ich łączy to nie tylko zamiłowanie do polskiego folkloru, tańca i śpiewu, ale przede wszystkim więzy przyjacielskie, jakie tworzą się w trakcie prób, spotkań i wyjazdów.

Obecnie zespół prowadzą: Adam Czerski – kierownik organizacyjny, Milena Jurczyk – choreograf, Jakub Musik – kierownik kapeli, Anna Żdżyłowska – kierownik muzyczny oraz Jacek Piątek – instruktor tańca.