Teatr Tańca – Kiosk ruchu

Teatr tańca jest zjawiskiem, które łączy w sobie wiele różnych dziedzin sztuki. To samo co aktor wypowiada słowami, tancerz komunikuje przez swoje ciało: ruchem, gestem, mimiką twarzy. Ruch staje się głównym środkiem do wyrażania emocji. W teatrze tańca nie znajdziemy linearnie poprowadzonej fabuły. Ucieka on od dosłowności upatrując w ruchu ciała ludzkiego, główny motor akcji.

Taniec współczesny jest swoistą bazą dla pracy tancerza teatru tańca. Dając tancerzowi nieograniczone możliwości ruchu, łączy w sobie elementy różnych technik tańca takich jak: modern, realease, kontakt- improwizacja itd. Wszystko razem tworzy swoisty teatr tańca, gdzie nawet bezruch i cisza mają swoją moc i napięcie. Tancerz ma ogromną dowolność w kreowaniu ruchu, wykorzystywany jest tu ciężar ciała, grawitacja, oddech, swingi. Technika ta kształtuje w uczestnikach świadomość własnego ciała, która przydaje się nie tylko na parkiecie.

W ramach zajęć uczestnicy pracują nad kondycją fizyczną, jakościami ruchu, umiejętnością rozumienia utworu muzycznego, koordynacją ruchową i orientacją przestrzenną. Zagadnienia te wplatane są w kombinacje ruchowe.