„Przezrocze” to destylat najważniejszych premier oraz wydarzeń filmowych minionego roku. Krótko i dowcipnie omawia najważniejsze filmy, jak i rozczarowania. Ważne miejsce w roczniku zajmują relacje z festiwali, książki filmowe, a także wywiady. W 2015 roku zawartość pisma poszerzona została o eseje naukowe, których autorzy w syntetyczny sposób próbują opisać ważne zjawiska współczesnego kina. Pierwszeństwo mają te gatunki, style, formy ekspresji, tytuły, strategie marketingowe lub zagadnienia technologiczne, które pojawiły się w refleksji filmoznawczej bądź krytyce filmowej w ubiegłym roku, a zwłaszcza – gdy tę refleksję zdominowały.

ISSN 2299-7490

Kontakt: przezrocze@gmail.com