Redakcja:
Paweł Sitkiewicz – redaktor naczelny / sitkiewicz@gazeta.pl
Krystyna Weiher – sekretarz redakcji / krystynaweiher@gmail.com
Paweł Biliński, Grzegorz Fortuna jr, Marta Maciejewska, Paulina Pohl

adres redakcji: przezrocze@gmail.com

Rada naukowa:
prof. dr hab. Mirosław Przylipiak, prof. dr hab. Jerzy Szyłak, prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki, dr Sebastian Jakub Konefał, dr Bożena Kudrycka, dr Piotr Kurpiewski