Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  roku  o  świadczenie  usług  drogą  elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) w formie wiadomości tekstowej sms lub głosowej na podany numer telefonu w celach związanych z organizacją i realizacją regulaminu konkursu „YOU’RE SINGING MY LANGUAGE”,. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem