Kategoria WYDANIA

Panoptikum nr 9 (16) 2010 Dys(u)topie

Dys(u)topijne interwencje audiowizualne Re/definicja pojęcia utopii nie była punktem wyjścia nowego numeru Panoptikum. W obliczu mnożenia się krewnych: dystopii, atopii, ekotopii, heterotopii logicznym projektem wydaje się prezentacja topo-grafii, implikacji procesu językowych przesunięć, zestawień, kontrpropozycji. Wychodząc z rdzenia 'miejsca’ każde na…

Panoptikum nr 8 (15) 2009 TURYZM

Metaforyka „odzwierzęca” wydaje się ich nieuniknionym losem: mówi się, że poruszają się w gromadach, hordach, rojach i tabunach; są bezmyślni i posłuszni jak owce, lecz uciążliwi jak plaga insektów, kiedy obsiadają świeżo „odkryte” miejsce . Jonathan Culler Jedną z zastanawiających…

Panoptikum nr 6[13] 2007 Amalgamat kampowy

Czym jest kamp? Definicję trudno oddzielić od planu historycznego. Po raz pierwszy kamp pojawił się w brytyjskim słowniku z 1909 analizującym późnowiktoriański slang, gdzie znaczył tyle, co czyny i gesty wykonywane z pewną emfazą właściwe nade wszystko osobom o wyjątkowo…

Panoptikum NR 5 (12) 2006 NOWOHORYZONTOWE OLŚNIENIA

Nowohoryzontowe olśnienia – to piąty rozdział naszej podróży, którą odbywamy z powiększającym się gronem czytelników. Numer, jak zwykle, na wskroś różnorodny, polifoniczny, fragmentami może połamany. Chciałyśmy przede wszystkim utrwalić w nim zjawiska festiwalowe związane z MFF Era Nowe Horyzonty, z…