Czwarty numer „Przezrocza”

Czwarty numer rocznika „Przezrocze” to początek wielkich zmian. Od tego momentu czasopismo będzie starać się o status czasopisma naukowego i punktowanego. Jednocześnie naszą ambicją jest, aby „Przezrocze” nadal było pismem popularyzującym wiedzę filmową, podsumowującym rok w kinie oraz otwartym na współpracę z młodymi filmoznawcami.

„Przerocze” jest to destylat najważniejszych premier oraz wydarzeń filmowych ubiegłego roku. Krótko i dowcipnie omawia najważniejsze filmy, zarówno autorskie, jak i gatunkowe, opisuje debiuty, nadzieje i rozczarowania. Poza tym ważne miejsce w roczniku zajmują relacje z festiwali, książki filmowe, a także wywiady.

Pobierz wersję elektroniczną