Trzeci numer rocznika „Przezrocze”

„Przerocze” jest to destylat najważniejszych premier oraz wydarzeń filmowych 2013 roku. Krótko i dowcipnie omawia najważniejsze filmy, zarówno autorskie, jak i gatunkowe, opisuje debiuty, nadzieje i rozczarowania. Poza tym ważne miejsce w roczniku zajmują relacje z festiwali, książki filmowe, a także wywiady. Tym razem redaktorzy rozmawiają z Andrzejem Chyrą, Sławomirem Fabickim, Lindą Williams oraz Elżbietą Benkowską.

Pobierz wersję elektroniczną