sale

 

Harmonogram* zajętości sal w Akademickim Centrum Kultury

W dni przypadających świąt oraz w okresach przerw od zajęć dydaktycznych harmonogram zajęć ulega zawieszeniu.

W sytuacjach wyjątkowych kierownik ACK zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania poszczególnych zajęć.

 

Dodaj komentarz