T. SCENA to miejsce prezentacji przedstawień teatralnych grup działających w ramach Alternatora oraz zaproszonych grup z innych ośrodków. Działalność T.Sceny zainicjowana została w styczniu 2011 roku. Naszym podstawowym założeniem jest umożliwianie młodym artystom, najczęściej studentom UG, zaprezentowania swojego repertuaru na scenie, jak również na licznych festiwalach teatralnych, tanecznych i przeglądach w kraju oraz za granicą. Zależy nam także na tym, aby T. Scena była otwarta na działalność edukacyjną, dlatego stale mamy na uwadze kształcenie przyszłych twórców niezależnych: aktorów, reżyserów i dramaturgów.

Wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!