Tag nowe media

Panoptikum nr 11 (17) 2012 Widz – użytkownik – twórca

Poligamiczny status „tego, który patrzy” na narracyjne i nienarracyjne formy audiowizualne, struktury fikcjonalne i niefikcjonalne jest nie tylko świadectwem procesu stopniowej emancypacji poszczególnych „ogniw”, ale wskazuje na ich potencjalną interaktywność. Współczesny widz emigruje z terytorium teorii, która determinowała jego zdolności…

PANOPTIKUM TELE WIZJE – tydzień spotkań

Nowy numer TELE-WIZJE nr 10 (17) 2011 (r)ewolucje telewizyjne W najnowszym numerze Panoptikum poruszymy temat najpopularniejszego medium, jakim jest telewizja. Zastanowimy się nad jego dzisiejszą, jak i wczorajszą kulturową symboliką. Prześledzimy zmiany technologiczne oraz ewolucje gatunków telewizyjnych. Skupimy się nad…

„PANOPTIKUM” – otrzymało status Czasopisma Naukowego

Miło nam poinformować, że „Panoptikum”, periodyk poświęcony kulturze audiowizualnej, wydawany przez Akademickie Centrum Kultury i Katedrę Kulturoznawstwa UG posiada status czasopisma naukowego. W 2010 roku redakcja pisma złożyła pierwszą ankietę aplikacyjną, uzyskując wysoką ocenę punktową – 6 pkt (dla recenzowanych…

Panoptikum nr 9 (16) 2010 Dys(u)topie

Dys(u)topijne interwencje audiowizualne Re/definicja pojęcia utopii nie była punktem wyjścia nowego numeru Panoptikum. W obliczu mnożenia się krewnych: dystopii, atopii, ekotopii, heterotopii logicznym projektem wydaje się prezentacja topo-grafii, implikacji procesu językowych przesunięć, zestawień, kontrpropozycji. Wychodząc z rdzenia 'miejsca’ każde na…