Tag pub-przezrocze

Piąty numer „Przezrocza” – podsumowanie 2015

Od tego roku zawartość pisma poszerzona została o eseje naukowe, których autorzy w syntetyczny sposób próbują opisać ważne zjawiska współczesnego kina. Pierwszeństwo mają te gatunki, style, formy ekspresji, tytuły, strategie marketingowe lub zagadnienia technologiczne, które pojawiły się w refleksji filmoznawczej…

Czwarty numer „Przezrocza”

Czwarty numer rocznika „Przezrocze” to początek wielkich zmian. Od tego momentu czasopismo będzie starać się o status czasopisma naukowego i punktowanego. Jednocześnie naszą ambicją jest, aby „Przezrocze” nadal było pismem popularyzującym wiedzę filmową, podsumowującym rok w kinie oraz otwartym na…

Trzeci numer rocznika „Przezrocze”

„Przerocze” jest to destylat najważniejszych premier oraz wydarzeń filmowych 2013 roku. Krótko i dowcipnie omawia najważniejsze filmy, zarówno autorskie, jak i gatunkowe, opisuje debiuty, nadzieje i rozczarowania. Poza tym ważne miejsce w roczniku zajmują relacje z festiwali, książki filmowe, a…