Kategoria PRZEZROCZE

PRZEZROCZE

grafika okładka przezrocza

P O D S U M O W A N I E R O K U 2 0 1 6 W Ś W I AT O W Y M K I N I E GDAŃSK Nr 6, WRZESIEŃ 2017 SPISTREŚCI…

Piąty numer „Przezrocza” – podsumowanie 2015

Od tego roku zawartość pisma poszerzona została o eseje naukowe, których autorzy w syntetyczny sposób próbują opisać ważne zjawiska współczesnego kina. Pierwszeństwo mają te gatunki, style, formy ekspresji, tytuły, strategie marketingowe lub zagadnienia technologiczne, które pojawiły się w refleksji filmoznawczej…

5. urodziny rocznika „Przezrocze”

Zapraszamy do zaczytania się w piątym numerze rocznika „Przezrocze”! W tym roku spotykamy się w jesiennej aurze 8 listopada o 18:00 w Kreatywnej Cafe (ul. Słowackiego 19), aby przy napojach rozgrzewających podziękować sobie wzajemnie za współpracę, porozmawiać o kinie i…

Czwarty numer „Przezrocza”

Czwarty numer rocznika „Przezrocze” to początek wielkich zmian. Od tego momentu czasopismo będzie starać się o status czasopisma naukowego i punktowanego. Jednocześnie naszą ambicją jest, aby „Przezrocze” nadal było pismem popularyzującym wiedzę filmową, podsumowującym rok w kinie oraz otwartym na…