Międzynarodową Konferencję Drama jako dialog na rzecz zmiany edukacyjno-społecznej

Gdańsk, WNS UG, ul. Bażyńskiego 4a,
17-18 maja 2010

Celem konferencji jest  prezentacja wstępnych rezultatów badań nad dramą prowadzonych z udziałem pracowników UG oraz przekazanie dobrych praktyk stosowania dramy przez nauczycieli, pedagogów, terapeutów, artystów i animatorów społecznych sprawdzonych w ramach projektów badawczych. Tematem przewodnim wykładów, prezentacji i warsztatów jest dialog oraz te elementy teatru, które go uczą i promują przyczyniając się do zmian indywidualnych i społecznych.

Informacje o  prowadzących:

Aleksandra Chowasz – trenerka dramy, absolwentka IPSiR (UW) i kursu dramy (University of Exeter), prezes Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, autorka warsztatów i projektów edukacyjnych i profilaktycznych.

dr Jolanta Dyrda – adiunkt Instytutu Pedagogiki UG, kierownik Podyplomowego Studium Dramy Pedagogicznej UG, badacz problemów edukacyjnych uczniów z dysleksją. Zajmuje się również funkcjonowaniem i konsekwencjami „normy” w  szkole.
dr Stig Erikson – profesor Bergen University College w Norwegii jest czołowym teoretykiem i badaczem dramy. Specjalizuje się w jej edukacyjnych zastosowaniach zwłaszcza jej angielskiej odmiany (Dorothy Heathcote) ze względu na techniki dystansowania się jako bezpiecznego badania rzeczywistości, które pozwala na konstruowanie nowej wiedzy. Jest członkiem konsorcjum badawczego Drama In Competences In Education (DICE).
Abelard Giza – aktor, scenarzysta, reżyser teatralny i filmowy, twórca Kabaretu „Limo” nagradzanego wielokrotnie Grand Prix na Festiwalu PAKA. Już jako licealista prowadził warsztaty teatralne (np. w Teatrze Wybrzeżak), zdobywca licznych nagród, w tym Sztorm Roku Gazety Wyborczej. Pisze teksty i występuje jako komik (stand up) na żywo oraz w programach TV.

Agnieszka Grewling-Stolc  – absolwentka Studium Dramy, wieloletnia koordynatorka programów edukacji kulturalnej związana z Pałacem Młodzieży i Teatrem Miniatura w Gdańsku. Jej praktyka była badana w ramach DICE.

Szymon Jachimek – aktor i reżyser teatralny (Wybrzeżak, Muflarz) i kabaretowy (Limo), instruktor teatralny, autor spektakli edukacyjnych, copywriter i komik telewizyjny (HBO, TVP) autor tekstów piosenek kabaretowych i aktorskich. Wraz z Anne van Otterloo pomoże uczestnikom warsztatu stworzyć utwór lobbujący na rzecz artystów.

dr Adam Jagiełło-Rusiłowski – adiunkt w Instytucie Pedagogiki UG, innowator społeczny – stypendysta Fundacji Forda (Uniwersytet Columbia) i Ashoki (INSEAD Business School), współautor projektów Teatru Wybrzeżak (Trójmiasto) i Europejskiej Fundacji Kultury (Amsterdam), praktyk i badacz dramy jako narzędzia zmiany społecznej.
Halina Kasjaniuk –  teatrolog, krytyk teatralny, współautorka książek z historii teatru /mi.n. Gdańsk Teatralny, Teatr Polski, Litwy i Rosji XX wieku/, dyrektor artystyczny i koordynator Międzynarodowego Festiwalu Zdarzenia im. Józefa Szajny, instruktor teatralny, legitymuje się wieloletnim i bogatym doświadczeniem w pracy z aktorami, reżyserami i scenografami, edukator młodzieży, prezes Stowarzyszenia Integracji Humanistycznej POMOST.
prof. Susan Kennedy – wykładowca Konserwatorium Opery i Dramatu w Dublin Institute of Technology (Irlandia). Ma za sobą karierę śpiewaczki, reżyserki oraz prezenterki TV.
W ramach swojego warsztatu przedstawi proces planowania pracy w roli, z tekstem tak, by uczestnicy zaangażowali się we wzajemne uczenie.

Jagoda Możdżer – aktorka, reżyserka i choreograf. Ekspert w dziedzinie   dialogu międzykulturowego, autorka projektów zrealizowanych z artystami, młodzieżą i  dziećmi z wielu stron świata, stypendystka Rządu Republiki Indonezji. Liderka Teatru Tańca SENDRATARI DAMAI. Zaproponowany warsztat to praktyczny trening twórczości  realizowany  poprzez  wychodzenie poza „tu i teraz” . To  szansa  osobistego    doświadczenia, uruchomienia     własnego potencjału emocjonalnego, dynamizującego  w kolejnym etapie  pracę z  dziećmi, młodzieżą,  czy też twórczymi grupami dorosłych.  Niekonwencjonalne metody pracy obejmują elementy technik tanecznych  Dalekiego Wschodu, inspirują  bogactwem  odległych kultur, pięknem muzyki  różnych rejonów świata. www.jmozdzer.com
Aleksandra Musielak – psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Sopocie, praktyk dogoterapii, menadżer kultury,  członek Stowarzyszenia Integracji Humanistycznej POMOST.

dr Anne Nelson – adiunkt na Wydziale Spraw Publicznych i Międzynarodowych, Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, dziennikarka wojenna, pisarka i dramatopisarka. Jej książka Murder under two flags stała się scenariuszem filmu, w którym w rolach głównych zagrali Kevin Spacey i Robert Duvall. Jej sztuka The Guys (Chłopcy) miała premierę 3 miesiące po atakach 11 września na Nowy Jork z Sigourney Weaver and Bill’em Murray’em w rolach głównych. Sztuka została wystawiona w 48 stanach Ameryki i 12 krajach, w 2002 miała swoją wersję radiową i filmową.  Jej warsztat będzie oparty na doświadczeniu pisania Chłopców i zademonstruje proces kameralnej pracy z osobami, które przeżyły traumę, utraciły w tragedii bliskich. Tak jak pisanie mów pogrzebowych było radzeniem sobie ze stratą, ujęcie przeżyć w narrację i dialogi dramatu może służyć leczeniu pojedynczych osób, ale także edukacji całych społeczności jako odbiorców sztuki.
dr Kristina Nero – adiunkt w Katedrze Skandynawistyki UG, instruktor dramy, reżyseruje spektakle ze studentami w języku szwedzkim. Zanim doktoryzowała się w Szwecji, spędziła wiele czasu badając różnorodne interwencje artystyczne w gettach Ameryki Południowej. W szczególności badała praktykę Augusto Boala. Zaprezentuje swoje badania teatru pracującego z wykluczoną młodzieżą z Peru.

Marzena Nieczuja-Urbańska – aktorka Teatru Wybrzeże, animatorka licznych projektów teatralnych  z uzdolnioną lub społecznie zagrożoną młodzieżą (Teatr Wybrzeżak, Cenicienta), reżyser spektakli edukacyjnych, pieśniarka FADO. W Gimnazjum nr 16 prowadzi warsztaty teatralne, które także były badane w ramach DICE.

Ewa i Elżbieta Okroy – filozofki, doktorantki Wydziału Nauk Społecznych, animatorki kultury związane z Centrum Kultury „Łaźnia”, trenerki Nastoletniej Batalii Przedsiębiorczości. Prowadzą zajęcia z dramy w Społecznym Gimnazjum w Wejherowie, które także były badane w DICE.

Anne van Otterloo – menedżer kultury, konsultant projektów unijnych Kunstenaars & Co w Amsterdamie, ekspert i trener metody Appreciative Inquiry wykorzystującej elementy sztuki do innowacji i uczenia się całej organizacji. Posiada ogromne doświadczenie pozyskiwania środków i lobbowania na rzecz edukacji kulturalnej i sztuki dla spójności społecznej. Poprowadzi warsztat demonstrujący innowacyjny proces przekonywania „VIPów” do wspierania inicjatyw artystów jako liderów i „poruszaczy” zmian społecznych.

Natasza Pęcherzewska – pedagog, tancerka i choreograf, specjalistka edukacji twórczej i kinezjologii, praktyk dogoterapii, wykładowca w Instytucie Pedagogiki UG

Monica Raponi – scenograf, przedstawiciel Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea (Rzym, Włochy) – akademii teatralnej kształcącej w zakresie sztuki dramatycznej, zarówno klasycznej jak i eksperymentalnej. Akademia współpracuje z instytucjami kultury w całej Europie (m.in. Niemcy Polska, Rosja, Szwajcaria) i realizuje projekty, do których angażuje osoby z grup wykluczonych społecznie (m.in. emigranci, prostytutki). Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea jest partnerem projektu.

prof. dr hab. Joanna Rutkowiak – filozof edukacji, autorka licznych publikacji naukowych, wychowawca całego pokolenia pedagogów, wnikliwy badacz zmian zachodzących w polskiej szkole, ekspert licznych projektów innowacji w edukacji.

Karolina Rzepecka – pedagog i doktorantka pedagogiki o polityce Wydziału Nauk Spolecznych UG, interesuje się „gender studies”, koordynuje polskie badania DICE.
Karolina Siodmiak – psycholog, specjalistka arte-terapii oraz terapii GESTALT, asystent w Zakładzie Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki UG

Wojciech Tremiszewski – aktor i reżyser teatralny (Wybrzeżak, Muflarz) i kabaretowy (Limo), dramatopisarz, założyciel W Gorącej Wodzie Kompani,  pedagog dramy, animator licznych projektów edukacji poprzez teatr, komik telewizyjny i radiowy.

Joanna Trzepanowska – nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 20 w Gdańsku, absolwentka programu Teatr z Klasą, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, w ramach którego reżyserowała spektakl Romeo i Julia. Spektakl ten wraz z interaktywnym warsztatem był objęty badaniem DICE.

W Gorącej Wodzie Kompani – niezależna grupa improwizatorów wcześniej związanych z Teatrem Wybrzeżak. Uprawiają taką formę przedstawienia, w którym aktorzy grają bez przygotowanego wcześniej scenariusza. Widzowie narzucają, podpowiadają, sugerują kierunki, w których rozwijają się postaci i fabuła. Ta twórcza współpraca owocuje niepowtarzalnymi przedstawieniami.

Małgorzata Winiarek-Kołucka – absolwentka Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych i Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prowadzi zajęcia dotyczące  programów edukacyjnych i profilaktycznych, jest członkinią zarządu Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA.
Ingrida Vaitkiene – nauczycielka, przedstaiwicel partnera projektu organizacji Balt? ainiai z Litwy. Balt? ainiai poszukuje interesujących sposobów spędzania wolnego czasu, zachęca do nawiązywania współpracy pomiędzy młodymi ludźmi z różnych krajów, prowadzi zajęcia artystyczne, fizyczne, stymuluje niezależność i chęć nabywania nowych umiejętności. Dzięki szerokiej gamie działań Baltu ainiai przeciwdziała patologiom społecznym wśród młodzieży. Co roku realizuje krajowe i międzynarodowe projekty z udziałem Czechów, Polaków, Norwegów i Łotyszy.

Oktawia Zgorzeńska – absolwentka Studium Dramy, nauczycielka polskiego w Gimnazjum nr 1 w Gdyni, koordynator innowacyjnych międzynarodowych projektów edukacyjnych. Jej modelowe lekcje metodą dramy były badane w ramach DICE