Grand Prix Akademickiego Chóru UG – Ohrid Choir Festival

 

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego zajął pierwsze miejsce oraz zdobył Grand Prix na Ohrid Choir Festival 2013 w Macedonii. Zespół pod dyrekcją profesora Marcina Tomczaka rywalizował z ponad 50 chórami z całej Europy. Po trzydniowej rywalizacji do finału przeszło 8 zespołów, z czego 4 z Polski oraz z Ukrainy, Rosji, Szwecji. Po koncercie finałowym Grand Prix przyznane zostało właśnie naszemu zespołowi!

W czasie konkursu chór wykonał utwory m.in. Andrzeja Koszewskiego, Andreasa Hakenbergera, Tronda Kverno, Felixa Mendelssohna.

Zespół został także wyróżniony nagrodą specjalną za najlepsze wykonanie utworu Tomislava Zografskiego – kompozytora macedońskiego. Jego konkursowe wykonanie kompozycji „Vodi” było jednocześnie prawykonaniem tego dzieła.

To kolejne konkursowe laury w tym roku. Podczas Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Cracovia Cantans, który odbywał się w czerwcu, Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego zajął 1. miejsce w kategorii muzyka sakralna oraz 3. – w kategorii chóry mieszane.