Klimat profesjonalny wystawa fotografii

wernisaż – 25 listopada 2006
godz. 18:00
Café del Arte
Krzywy Domek w Sopocie

Wystawa i album dotyczy zawodów, które w obecnych czasach odchodzą w niepamięć, choć mają tradycje w wielowiekowej historii polskiego rzemiosła, często artystycznego. Pomysł na wystawę zrodził się podczas realizacji poprzedniej wystawy Tomka Hutla – w 2001 roku, wpisanej w obchody 100-lecia Sopotu. Fotografując kominiarzy pomyślał on o stworzeniu cyklu zdjęć przedstawiających ginące zawody.

„Obecnie unikam określenia 'ginące zawody’, bo obecnie większość z nich przeżywa renesans, znajdując coraz więcej naśladowców. W albumie ująłem 21 profesji po 2 ujęcia na każdą z nich. Dużą uwagę zwracam w tym cyklu na dłonie, które bardzo dużo mówią o człowieku i jego pracy. Dlatego często to właśnie ostrość, a co za tym idzie – uwaga obserwatora jest celowo kierowana przeze mnie na dłonie, jako zwierciadło duszy” – o swojej pracy nad fotografiami opowiada Tomasz Hutel i dodaje – „Sama fotografia jako efekt finalny to tylko część całości. Bardzo istotny dla mnie jest cały proces poprzedzający wyzwolenie migawki. Sama rozmowa z osobą fotografowaną, poznanie problematyki zawodu, często arkanów, o których nie można się dowiedzieć nawet z publikacji traktujących o danej profesji, jest bardzo ciekawa. W trakcie takich rozmów często dowiadywałem się o problemach, radościach, czy obawach tych ludzi o tak odmiennych a jednak podobnych poprzez wspólny klimat profesjonalny. Moim zamiarem jest przybliżyć szerszej publiczności tych ludzi, ich profesje oraz ich nazwy. Myślę, że warto, aby słowa: ludwisarz, bednarz czy rusznikarz nie stanowiło ogromnej tajemnicy dla przeciętnego człowieka. Dziś każdy wie czym zajmuje się informatyk, a czy podobna wiedza dotyczy np. zecera? Ja to sprawdziłem i dlatego powstał 'klimat profesjonalny’.” – kończy Tomasz Hutel, autor cyklu zdjęć zatytułowanego „Klimat profesjonalny”.

Bliższe informacje:
Agnieszka Kminikowska – PR
tel. 0 661 360 163
e-mail: pr-ack@ug.gda.pl

Tomasz Hutel – prezes Studenckiej Agencji Fotograficznej UG
tel. 0 600 249 860