Koncert dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „JANTAR” wystąpi z koncertem dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizowanej przez GUTW Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „JANTAR” i Akademickie Centrum Kultury UG „ALTERNATOR” informują o:

Koncercie
ZPiT UG „JANTAR”
2 września 2010
godz. 18:15

aula Wydz. Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego

        Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „JANTAR” wystąpi z koncertem dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizowanej przez GUTW Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W programie tańce narodowe: krakowiak, polonez; suity regionalne: kaszubska, lubelska i rzeszowska; oraz pieśni z różnych regionów polski.