Muzyczna Unia Młodych

KONCERT „MUZYCZNA UNIA MŁODYCH”

Wstęp wolny za zaproszeniami
do odbioru na godzinę przed koncertem

Koncert odbędzie się w ramach obchodów 35-lecia Uniwersytetu Gdańskiego, III Bałtyckiego Festiwalu Nauki, Roku Polsko-Niemieckiego oraz 25-tej rocznicy Związku Nowej Hanzy.

Pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Andrzeja Ceynowy oraz Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.
Koncert odbędzie się w ramach obchodów 35-lecia Uniwersytetu Gdańskiego, III Bałtyckiego Festiwalu Nauki, Roku Polsko-Niemieckiego oraz 25-tej rocznicy Związku Nowej Hanzy

Wykonawcy:
Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
Chór Projektowy i Orkiestra Uniwersytetu w Bremie

Solisci:
Bożena Harasimowicz-Haas – sopran
Ewa Marciniec – alt
Ryszard Minkiewicz – tenor
Grzegorz Kołodziej – baryton
Cezary Kozłowski – bas

Dyrygują:
Sussane Glass
Marcin Tomczak

Koncert „Muzyczna Unia Młodych” to efekt współpracy uniwersytetów i miast Gdańska i Bremy. Porozumienie o partnerstwie podpisane w roku 1976 między Bremą i Gdańskiem było pierwszym niemiecko-polskim porozumieniem tego rodzaju po drugiej wojnie światowej. Współpraca województwa pomorskiego z Wolnym i Hanzeatyckim Miastem Brema rozpoczęła się w 1992 r. podpisaniem oficjalnej umowy pomiędzy Miastem Bremą a dawnym województwem gdańskim.
Pierwszym etapem projektu była wizyta Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego w Bremie i wykonanie wraz Chórem Projektowym i Orkiestrą Uniwersytetu Bremeńskiego dwóch dzieł wybitnych kompozytorów: Stabat Mater Karola Szymanowskiego oraz Te Deum Antona Brucknera. Dzieła nie zostały wybrane przypadkowo, jako że projekt wpisuje się w obchody Roku Polsko- Niemieckiego, a koncert w Bremie był elementem uroczystych obchodów rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, miały być prezentacją stylistyk muzycznych dwóch krajów.
W dniach 20-22 maja Chór i Orkiestra Uniwersytetu Bremeńskie przyjedzie z rewizytą do Gdańska by 21 maja ponownie wykonać Stabat Mater i Te Deum. Dzień ten został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Hanzy a koncert ten uświetni obchody rocznicy Związku Nowej Hanzy w Gdańsku. Utworem Karola Szymanowskiego „Stabat Mater” zadyryguje Marcin Tomczak – dyrygent i kierownik artystyczny Akademickiego Chóru UG, natomiast utworem Antona Bruecknera „Te Deum” – dyrygentka Chóru Uniwersytetu Bremeńskiego – Susanne Glass.